Mając na uwadze treść art. 4 ust. 1-2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej prosimy o sprecyzowanie po...
Klisowska Izabela
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ-em. Na kontrolę przyjechali kontrolerzy z NFZ. Zażądali historii choroby pacjenta,...
Łokaj Maciej
23.06.2016
Co zrobić w sytuacji gdy pacjent twierdzi, że zgubił zwolnienie lekarskie? Czy lekarz może wydać mu...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
Pytanie dotyczy doby pracowniczej w placówkach służby zdrowia. Zgodnie z zaleceniami NFZ lekarze...
Kaleta Joanna
23.06.2016
Zwracam się z pytaniem dotyczącym zgody pacjenta na udostępnienie przez szpital jego dokumentacji...
Bogusiak Marta
23.06.2016
Karolina Kołakowska
23.06.2016
Pracownik był zatrudniony w następujących okresach 27 października 2008 - 30 czerwca 2014, 15 lipca...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ-em. Norma dobowa fizjoterapeutów wynosi 7 godzin i 35 minut. Fizjoterapeutka...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
82 tys. 600 mieszkańców woj. śląskiego zażywało w styczniu tego roku jednocześnie 5 różnych leków...
23.06.2016
Z roku na rok wzrasta liczba osób z niedosłuchem, w tym także wśród dzieci i młodzieży alarmują...
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ. Mamy kilka poradni. W okresie wakacji lekarz jednej z poradni miał urlop....
Machulak Grzegorz
23.06.2016
Do naszego NZOZ-u zgłosiła się kurator sądowa z prośbą o udostępnienie informacji o osobie (czy...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Posiadamy w swych strukturach szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Rozgraniczamy dwie grupy...
Sieńko Agnieszka
23.06.2016