Rada wniosła o przywrócenie profesora Szmitkowskiego na to stanowisko.

Prezydium KRDL przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia z 6 listopada 2008 roku „Organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”.

W ocenie Prezydium przesłanka zawarta w tym przepisie nie została w tym przypadku spełniona, ponieważ nigdy nie wysuwano zastrzeżeń dotyczących  realizacji zadań powierzonych konsultantowi, a nawet  minister zdrowia 6 października 2016 roku powołał profesora dr hab. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko przewodniczącego zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej. 

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że profesor  Szmitkowski wielokrotnie akcentował wady istniejącego systemu, wskazując także na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu podmiotów leczniczych oraz proponując odpowiednie rozwiązania. 

„Dlatego nasz niepokój wzbudził pospiech i okoliczności, w jakich minister zdrowia podjął tak ważną dla bezpieczeństwa pacjentów i dla diagnostów laboratoryjnych decyzję” – czytamy w stanowisku KIDL.

Profesor dr hab. Maciej Szmitkowski został powołany na funkcję konsultanta krajowego 6 czerwca 2014 roku. 

Źródło: www.kidl.org.pl
 

Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>