Z danych PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence) wynika też, że wzrost wartości sprzedaży w segmencie suplementów diety wyniósł 10,4 procenta, leków sprzedawanych na receptę – 9.8 procenta, a kosmetyków – o 8,1 procenta.

W porównaniu do pierwszych szesnastu dni grudnia 2016 roku również zanotowano wzrost wartości rynku aptecznego, ale tylko w zakresie leków sprzedawanych na receptę. Wzrost ten wyniósł 16,8 procenta. Pozostałe segmenty zanotowały spadek w przypadku leków na receptę o 16,6 procenta, w przypadku kosmetyków – o 8,2 procenta oraz w przypadku suplementów – o 0,4 procenta.

PEX PharmaSequence oceniając sprzedaż bierze pod uwagę liczbę dni wolnych w określonym przedziale danego miesiąca. W styczniu 2016 roku było to 7 dni wolnych, w grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017 po 6 dni wolnych. 


Źródło: www.pharmaexpert.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>