Głównym zadaniem Urzędu będzie realizacja przepisów ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916). Nowy urząd zostanie utworzony i wkomponowany w system administracji publicznej na mocy ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego. Ministerstwo i rozpocznie działalność 1 stycznia 2018 roku.

Postawą działań zawartych w ustawie o zdrowiu publicznym, która weszła w życie 3 grudnia 2015 roku, jest Narodowy Program Zdrowia. Jego celem jest wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. 

Celem ustawy jest poprawa koordynacji działań podejmowanych w tej dziedzinie, przepisy ustawy kładą nacisk na profilaktykę, edukację i promocję zdrowotną. 

Zakładane jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie spożywania zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja czy zaburzenia nerwicowe), wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań naukowych.

Źródło: www.mz.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]