Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie , w którym hodowano 72 sztuki ptaków, były to kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie a także struś.
Obecność ogniska grypy potwierdziły badania otrzymane 18 stycznia 2017 roku z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.

17 stycznia 2017 roku Główny Lekarz Weterynarii informował o wykryciu 31. ogniska ptasiej grypy tego samego podtypu w gospodarstwach hodujących drób w miejscowości Bierzów (gmina Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Wcześniej także podobne ogniska wykryto u hodowanego drobiu w województwach: dolnośląskim, lubuskim, świętokrzyskim, opolskim i małopolskim. Wykryto także ten typu ptasiej grypy u dzikich ptaków na terenie województwa dolnośląskiego

Służby weterynaryjne wdrażają we wszystkich gospodarstwach procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina też o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od 28 grudnia 2016 roku rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

Źródło: www.wetgiw.gov.pl