Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: BTT1BKJ i dacie ważności: 28.02.2018.

16 stycznia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiot odpowiedzialnego dotyczący wycofania z obrotu podanej serii produktu Aspirin Effect.

Decyzja ta została podjęta w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej polegającej na nieszczelności saszetek z lekiem. 17 stycznia 2017 podmiot odpowiedzialny uzupełnił informacje w tej sprawie w zakresie przeprowadzonej analizy ryzyka.

Biorąc to pod uwagę, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl
 

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>