Według danych PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence) wzrost wartości sprzedaży leków pełnopłatnych, dostępnych na receptę wyniósł 6,6 procenta, a leków refundowanych – 2,4 procenta. 

Obrót w statystycznej aptece w ciągu całego roku 2016 wyniósł 2,1 mln zł i był większy o 3,6 procenta w porównaniu do roku 2015. 

Średnia cena opakowania nabywanego produktu wyniosła 17,6 zł, również w tym przypadku zanotowano wzrost o 3,1 procenta w stosunku do roku 2015. Liczba aptek w końcu 2016 roku przekroczyła 14 900 i nadal utrzymuje się na podobnym poziomie.


Źródło: www.pharmaexpert.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>