Tusk w przemówieniu do laureatów przyznał, że polska nauka ma prawo czuć się niedoinwestowana. Mówił, że polscy badacze nie ustępują badaczom z innych krajów potencjałem intelektem, przygotowaniem ani aspiracjami, ale muszą nadrabiać to, co tracili przez kilkadziesiąt lat powojennych w wyścigu po osiągnięcia naukowe. "Wspólny wysiłek wasz, ale także wszystkich Polaków, podatników, żeby nadrobić stracony czas, zaczyna przynosić efekty" - zaznaczył jednak Tusk.
 
"Dzisiejsze nagrody są potwierdzeniem, że zaczynamy umieć korzystać z koniunktury, jaka zaczęła się wraz z przystąpieniem Polski do UE" - dodał.
 
Powiedział, że środki, które przeznaczono wspólnie z Unią Europejską na infrastrukturę czy badania, a także środki na podwyżki - w porównaniu z możliwościami sprzed kilkunastu lat - mogą wydawać się imponujące, ale to dopiero początek drogi. "Jestem gotów być adwokatem zwiększenia środków na polską naukę, bo te środki są tak naprawdę inwestycją w marzenia, ambicje i aspiracje wszystkich Polaków" - mówił. Przyznał, że skutki takich działań nie będą od razu widoczne - czasami trzeba przez kilkanaście lat inwestować duże pieniądze, by w danej dziedzinie pojawiło się jakieś znaczne osiągnięcie. "Musimy sobie dać wzajemną cierpliwość" - zaznaczył.
 
"Generacja Przyszłości", którego pierwszą edycję rozstrzygnięto w środę, to nowy program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowany do studiujących młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów, którzy chcą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Na razie w konkursie wyróżniono 31 projektów. "Mówię, że jest to pokolenie 3xC Curiosity, Competition & Cooperation (ciekawość, współzawodnictwo i współpraca - PAP). To zespoły, które są odważne, podejmują wyzwania, umieją kooperować i nie boją się konkurencji. Pokolenie 3C to pokolenie, w które warto inwestować" - skomentowała dla PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka.
 
"Chcieliśmy pomóc uczelniom w finansowaniu prac konstrukcyjnych i badawczych studentów, (...) a jednocześnie pomóc w sfinansowaniu podróży np. na międzynarodowe zawody. Liczę, że z biegiem czasu będą również środki na zorganizowanie międzynarodowych zawodów w Polsce" - mówiła PAP Kudrycka.
 
Dzięki środkom z programu m.in. informatycy z Uniwersytetów Warszawskiego, a także Jagiellońskiego będą mieli szansę przygotować się do mistrzostw w programowaniu. Zespoły z Politechnik Śląskiej i Warszawskiej zbudują z kolei pojazdy o minimalnym zużyciu paliwa, a studenci z Politechniki Wrocławskiej chcą opracować projektor laserowy. Studenci z Poznania dostaną szansę na budowę inteligentnego robota, a studenci Politechniki Białostockiej pojadą na zawody ze zbudowanym przez siebie łazikiem marsjańskim.
 
W ramach całego programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada sfinansowanie maksymalnie 50 projektów. Każdy z nich może trwać do dwóch lat. Indywidualni studenci mogą w programie otrzymać wsparcie w wysokości nawet 100 tys. zł, a zespoły mogą liczyć nawet na 500 tys. zł. Środki te można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, dobrym przygotowaniem do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakupem elementów niezbędnych do realizacji projektu.
 
W środę premier wręczył też 44 osobom lub zespołom Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który bada ścieżki naprawy DNA czy dr Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, który specjalizuje się w pracach nad grafenem.
 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. W dziewiętnastej edycji zgłoszono prawie 300 wniosków.