Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przypomniał, że senat krakowskiej uczelni zdecydował o przyznaniu medalu na wniosek rad wydziałów chemii oraz fizyki, astronomii i informatyki stosowanej, które jako pierwsze nawiązały kontakty z niemieckim partnerem.
 
„Medal +Merentibus+ przyznajemy dzisiaj uniwersytetowi. Uniwersytetowi, z którym współpraca ma 50-letnią historię, uniwersytetowi który w bardzo trudnych czasach stanu wojennego był dla nas ogromnie pomocny, uniwersytetowi, z którym współpraca zarówno ze strony pracowników naukowych, jak i studentów jest bardzo istotna” - zaznaczył rektor UJ.
 
Jak podkreślił, uczelnia w Jenie należy do placówek, z którymi krakowski uniwersytet łączy wyjątkowo ścisła i bliska współpraca.
 
Rektor Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie prof. Klaus Dicke podkreślił w swoim przemówieniu, że przyznanym medalem uczczeni zostali ci wszyscy, którzy od czasu podpisania porozumienia między obydwoma uniwersytetami prowadzili ścisłą kooperację, jaka od tamtych lat do dziś z korzyścią dla nauki w Europie łączy Kraków i Jenę.
 
„Wyróżnienie to zobowiązuje Uniwersytet w Jenie do tego, aby na fundamencie historii naszej owocnej współpracy jeszcze w większym stopniu kontynuować wymianę studentów i profesorów oraz realizować wspólne projekty badawcze” - mówił rektor.
 
Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Fryderyka Schillera w Jenie zostało 24 marca 1962 r. jako pierwsze porozumienie UJ z uczelnią zagraniczną w okresie powojennym. Umowa przewidywała wymianę pracowników i studentów na podstawie programów roboczych.
 
Niemiecka uczelnia nadal pozostaje jednym z najważniejszych partnerów UJ. Program roboczy na lata 2011-2013 obejmuje 11 dziedzin i 18 tematów (prawo, historia, socjologia, filologia polska, język i kultura polska, filologia germańska, pedagogika, biologia molekularna, chemia, nauki o środowisku i fizyka) oraz współpracę między bibliotekami uniwersyteckimi.
 
Uniwersytet w Jenie został założony przez Nikolausa von Amsdorfa w 1558 roku. Imię patrona - Fryderyka Schillera, zostało mu nadane dopiero w roku 1934.