Zmiany wprowadzi nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, po jej wejściu w życie osoba posiadająca stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne będzie mogła zostać profesorem uczelni. Ma to sprzyjać rozwojowi dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej.

Doktorant pójdzie do szkoły>>

Stanowisko profesora uczelni zastąpi stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego - wprowadzona zostanie również możliwość określenia przez senat innych stanowisk nauczycieli akademickich oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ich zajmowania. Umowy o pracę będą przewidywały czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego.

Prof. Radwan: mobilność pracowników kluczowa dla rozwoju nauki>>