Minister domaga się interwencji ws. wykładowcy obrażającego Pawła Kukiza

Szkolnictwo wyższe

Nie pozwolę, żeby tego typu osoby nosiły miano akademików, nosiły miano nauczycieli akademickich - zapowiadał minister edukacji i nauki. Chodzi o naukowca, który na Twitterze nazwał posła Kukiza "gnojem" i "gnidą". Teraz chce od rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, by wyciągnęła wobec niego konsekwencje.

19.08.2021

Rektor APS: Potrzebne jednakowe kryteria kształcenia nauczycieli dla wszystkich uczelni

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Trzeba zrobić wszystko, żeby w polskich szkołach nie zabrakło bardzo dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Można zadać sobie pytanie jaki wpływ proponowane zmiany mogą mieć na przygotowanie kolejnych pokoleń nauczycieli? Na ile kompetencje absolwenta uczelni akademickich i akademii praktycznych będą porównywalne? - zastanawia się prof. Barbara Marcinkowska.

19.08.2021

Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki chce, by docelowo w nowym roku uczelnie wróciły do normalnej, stacjonarnej pracy. W niedzielę straciło moc rozporządzenie, które zawieszało stacjonarne zajęcia na uczelniach. Nie oznacza to jednak wyrzucenia do kosza wszystkich wypracowanych podczas pandemii rozwiązań, które - jak mówią pracownicy uczelni - w niektórych przypadkach dobrze się sprawdziły.

17.08.2021

Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Akademii Zamojskiej

Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej na bazie istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Ustawę przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

16.08.2021

Dziesięć polskich uczelni na Liście Szanghajskiej - najwyżej UW i UJ

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 polskich - najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Drugie miejsce zajął Stanford, a trzecie brytyjski University of Cambridge.

16.08.2021

Będą stypendia dla studentów i naukowców z Białorusi

Szkolnictwo wyższe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyzna stypendia i granty młodym naukowcom i studentom z Białorusi. Polskie instytucje zintensyfikowały pomoc dla białoruskich studentów i naukowców po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w tym kraju, kiedy wzmogły się represje władz państwowych wobec osób kwestionujących ich legalność.

13.08.2021

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.

11.08.2021

Wiceminister nauki poda się do dymisji

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki Wojciech Murdzek, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, poda się do dymisji. Ma to związek z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie. Do dymisji podali się także wiceministrowie pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy.

11.08.2021

Nie tylko uczelnie medyczne mają kształcić lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Także inne uczelnie, nie tylko o profilu medycznym, będą mogły kształcić kadry dla ochrony zdrowia - zapowiada minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek poinfomował, że wczesną jesienią w Sejmie będzie głosowany przepis, który uwolni możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach, niż medyczne.

11.08.2021

Wystartował rządowy portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło witrynę informacyjną dotyczącą współpracy nauki i biznesu. Ma ona stanowić platformę informacyjną dla przedsiębiorców, bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.

11.08.2021

Ewaluacja uzależniona od ministra - rektorzy krytykują zmiany

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki tuż przed zakończeniem ewaluacji zmienia jej zasady - sam ustali zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie negatywnie oceniają rektorzy wyższych uczelni.

10.08.2021

NCN: W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł

Szkolnictwo wyższe

NCN ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

05.08.2021

Stypendia dla młodych naukowców wkrótce na nowych zasadach

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki chce zmienić zasady przyznawania stypendiów dla młodych naukowców - większą szansę będą mieli artyści. Zmniejszy się natomiast liczba stypendiów przyznawanych doktorantom. Resort inwentaryzuje też katalog osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia.

02.08.2021

Pracownicy WPiA UW: Protest w sprawie prof. Safjana przeciw deptaniu ludzkiej godności

Szkolnictwo wyższe

Środowisko członków społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło się do protestu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przeciwko publikacji Gazety Polskiej wymierzonej w Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, byłego prorektora.

31.07.2021

Więcej wydawnictw na ministerialnej liście

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest dużo szerszy niż poprzedni, znalazły się w nim m.in. wydawnictwa z uczelni prywatnych. Nie wzrosła liczba wydawnictw za 200 punktów, dodano natomiast sporo niżej punktowanych.

23.07.2021

We wrześniu kolejne zmiany na liście czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.

23.07.2021

UW: Najwięcej kandydatów wybiera się na psychologię i zarządzanie

Szkolnictwo wyższe

W poniedziałek Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów było na psychologię, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię.

20.07.2021

Zintegrowany System Kwalifikacji przyda się przy certyfikowaniu mediatorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest coraz głośniej w związku m.in. z pracami nad Krajowym Rejestrem Mediatorów. Co do zasady ma z jednej strony zachęcać do doszkalania się, z drugiej opisywać, uporządkowywać i zbierać różne kwalifikacje w jednym rejestrze - czyli Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To baza, w której można znaleźć informacje jakie konkretne wymagania trzeba spełnić

19.07.2021

Ponad 14,5 mln zł dofinansowania dla Akademii Górniczo-Hutniczej

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji i nauki dofinansuje Akademię Górniczo-Hutniczą - na projekty przeznaczy 14,5 mln zł. Wśród przedsięwzięć dofinansowanych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego oraz inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi.

14.07.2021

MEiN: Praktyki studenckie nie służą celom zarobkowym

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Okres praktyk studenckich, zwłaszcza w przypadku studiów humanistycznych, jest za długi - uważają posłowie. Po pierwsze trudno je zrealizować w czasie pandemii, a po drugie często praktyki są bezpłatne. Resort nauki takiego problemu nie widzi i nie zamierza na razie zmieniać przepisów.

14.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski