NSA: Sąd nie ocenia negatywnej opinii o prawie do prowadzenia studiów

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie ma uprawnień do rozstrzygania we władczy sposób o prawach i obowiązkach strony. Wobec tego sądy administracyjne nie są właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących uprawnienia do prowadzenia studiów przez uczelnie wyższe - taki jest sens postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

27.09.2021

Dr Czarnecki: Także po pandemii będziemy skazani na e-dydaktykę

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Na niemal wszystkich uczelniach wyższych pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w dydaktyce, na niektórych natomiast odkryła olbrzymie niedostatki organizacyjne. Ale ankiety przeprowadzone wśród studentów na różnych kierunkach potwierdzają, że Wydział Prawa i Administracji UJ świetnie sobie poradził z nowym wyzwaniem - mówi dr Paweł Czarnecki, nauczyciel akademicki.

25.09.2021

Kanclerz SGH: Elektroniczny obieg dokumentów na uczelni to dziś konieczność

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Warto dopracować mechanizmy automatyzujące obieg dokumentów oraz ergonomię pracy w tym środowisku. Dobrym rozwiązaniem będzie też możliwość zastosowania narzędzi pozwalających na wymianę modułów między systemami, zastosowanie analiz dużych zbiorów danych oraz sztucznej inteligencji. Liczymy, że takie rozwiązania będą dostępne w systemie EZD RP - mówi dr Marcin Dąbrowski,

24.09.2021

Akademia Koźmińskiego nie chciała wykładów sędziego Tulei, ale zmienia zdanie

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zastosowała się do decyzji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i krajowego wicerzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika i zerwała współpracę z sędzią Igorem Tuleyą, który prowadził na tej uczelni zajęcia ze studentami. Jednak w środę po południu poinformowano, że dalsza praca sędziego na uczelni będzie możliwa.

22.09.2021

Komitet PAN oczekuje przestrzegania prawa przy tworzeniu listy czasopism

Szkolnictwo wyższe

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków od redakcji czasopism naukowych w celu opracowania nowego wykazu czasopism naukowych. A Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przypomina ministrowi o konieczności przestrzegania obowiązujących w tej kwestii procedur uregulowanych w obowiązującym go rozporządzeniu.

22.09.2021

Raport: Pandemia przyspieszyła cyfryzację uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Pandemia COVID-19 sprawiła, że pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni w większym stopniu będą pracowali z wykorzystaniem różnych urządzeń IT – wynika z opublikowanego właśnie raportu Wolters Kluwer Polska i Fundacji Rektorów Polskich. Szybciej postępowało też wdrażanie informatycznych narzędzi do zarządzania uczelnią.

22.09.2021

Rząd pozwoli na kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Kształcenie lakarzy ma być możliwe także w uczelniach zawodowych - taką zmianę zapowiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. I poinformował, że jego resort przygotowuje wspólnie w Ministerstwem Edukacji i Nauki potrzebne do tego przepisy. - Inicjatywy związane ze zwiększeniem naborów i otwieraniem nowych kierunków są w tej chwili priorytetowe - podkreślił.

21.09.2021

NSA: Niższe stypendia doktorantów w trakcie studiów

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowała problemy w wyliczeniu stypendium doktoranckiego, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie pod rządami "starych" przepisów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decydują przepisy przejściowe i reguła wypłaty 60 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

17.09.2021

Nowa Akademia Zamojska ma już statut

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki nadał statut Akademii Zamojskiej w Zamościu. - Po 237 latach odnawiamy Akademię Zamojską - powiedział Przemysław Czarnek podczas wtorkowej uroczystości w Warszawie. Akademia Zamojska została utworzona w oparciu o istniejącą dotychczas Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rozpoczęła działalność 1 września tego roku.

15.09.2021

Minister: Uczelnie nie mogą wymagać szczepienia, ani pytać o to

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia

Niektóre uczelnie uzależniają od zaszczepienia się na koronawriusa możliwości nauki lub zakwaterowania w akademikach. Ponieważ może to ograniczać konstytucyjnie chronione prawa - do nauki i do ochrony prywatności - RPO pytał ministra nauki o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Minister nie widzi jednak potrzeby.

14.09.2021

MEiN: Nie ma stypendium, by nie motywować do podejmowania kolejnych studiów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie jest zadaniem systemu wsparcia studentów w uzyskaniu wykształcenia wyższego motywowanie do podejmowania kolejnych kierunków studiów i nagradzanie uzyskiwania wyróżniających się wyników w nauce - odpowiada resort nauki na pytanie o to, czemu stypendia za dobre wyniki w nauce nie są przyznawane studentom, którzy kontynuują naukę na drugim kierunku studiów.

09.09.2021

Ruszył nabór wniosków do programu "Rozwój czasopism naukowych"

Szkolnictwo wyższe

Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł. Chodzi o wsparcie finansowe m.in. "na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym".

07.09.2021

NSA: Wykaz czasopism naukowych nie do zaskarżenia sądowego

Szkolnictwo wyższe

Sąd administracyjny nie może sformułować pod adresem ministra obowiązku rozpatrzenia wniosku o wpisanie do wykazu wydawnictwa naukowego, ponieważ naruszyłby konstytucyjną zasadę państwa prawa i zasadę praworządności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że wpis do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nie jest decyzją administracyjną.

07.09.2021

Głowa w kodeksie, a nie kodeks w głowie - kluczowa nauka prawniczego myślenia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studenci prawa, ucząc się do egzaminów, korzystają z różnych narzędzi - cenią sobie i e-booki, i drukowane podręczniki. Problem zdaje się jednak tkwić nie w tym, z czego się uczą, a jak się uczą - zakuwanie setek stron na pamięć to niekoniecznie dobra droga do zostania cenionym prawnikiem.

06.09.2021

Pełnomocnik ministra zadba o transformację cyfrową szkół i uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja cyfryzacji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej na innowacjach i nowych technologiach. Powołanie na to stanowisko Justyny Orłowskiej będzie uzupełniać jej misję jako pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

03.09.2021

Dane o kosztach publikacji naukowej wkrótce w POL-on

Szkolnictwo wyższe

MEiN przygotowało nowelę rozporządzenia określającego zakres danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on - jego konsultacje potrwają do 14 września. Znajdą się tam informacje dotyczące kosztów opublikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych.

01.09.2021

Prezydent podpisał ustawę o akademiach nauk stosowanych

Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą uczelni zawodowych. Przepisy zmienionej ustawy zakładają m.in. umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki – używania w swojej nazwie określenia "akademia nauk stosowanych".

26.08.2021

Mimo wypowiedzi ministra, polskie uczelnie nie tylko dla Polaków

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste. Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków - mówił minister Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia. Chodziło o doniesienia prasowe o dużej liczbie zagranicznych studentów, którzy dostali się na poznański uniwersytet. Mimo to resort deklaruje kontynuację programów skierowanych do zagranicznych studentów.

24.08.2021

MEiN: Uczelnie wracają do stacjonarnej pracy

Szkolnictwo wyższe

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował 20 sierpnia list do rektorów. Poinformował w nim o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Wskazał jednocześnie, że w nowym roku akademickim MEiN przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w trybie stacjonarnym. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19

20.08.2021

Zmarł prof. Michał Pietrzak

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

W wieku 92 lat zmarł 18 sierpnia br. prof. Michał Pietrzak, absolwent i wieloletni wykładawca Wydziału Prawa i Administracji Iniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista z zakresu prawa wyznaniowego. Autor wielu publikacji na ten temat i współtwórca obowiązującego obecnie ustawodawstwa dotyczącego stosunku państwa do związków reliligijnych.

19.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski