Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na informatyzację systemu szkolnictwa wyższego i nauki przedstawiła podsekretarz stanu prof. Maria Orłowska w czwartek, podczas posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

„Do 2010 roku nie było systemu, który w sposób profesjonalny integrowałby informacje pochodzące z ponad 430 uczelni, instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych” – powiedziała w czwartek wiceminister nauki.
 
Dane te zintegrował dopiero system POL-on, który zawiera m.in.: rejestr uczelni publicznych i niepublicznych, informacje o wszystkich kierunkach studiów, o uprawnieniach jednostek do nadawania jednostek naukowych. „POL-on po raz pierwszy daje dokładne dane dotyczące studentów, uaktualniane przez uczelnie zgodnie z kalendarzem roku akademickiego” – podkreśliła podsekretarz stanu w MNiSW.
 
Wyjaśniła, że MNiSW ciągle rozwija system POL-on, a do końca roku 2013 planuje uruchomienie modułu, dotyczącego nieruchomości uczelni publicznych. „Zależy nam na tym, by popatrzeć na stan nieruchomości, na typ sal i ich sposób wykorzystania” – opisała Orłowska.
 
Resort nauki planuje też zbieranie informacji dotyczących patentów i publikacji. „Chcemy doprowadzić do takiego stanu, by każda praca naukowa, która jest opublikowana przez polskiego naukowca była zarejestrowana. Byśmy wiedzieli o istnieniu tej pracy, miejscu jej publikacji, a w zależności od tego, czy jest umowa o otwartym dostępie, można było przeczytać cały tekst tej pracy” – powiedziała prof. Orłowska.
  
MNiSW planuje też zbudowanie rejestru wszystkich dyplomów wydawanych przez uczelnie. „Chcemy rejestrować numer dyplomu, numer jego wydania, ukończony kierunek” – zaznaczyła wiceminister nauki.
 
.