Europejska jakość w polskiej administracji samorządowej

Samorząd terytorialny

Polacy są zadowoleni z jakości pracy urzędw administracji samorządowej wynika z badań. Jakość ma jednak to do siebie, że ciągle można ją doskonalić. Służą temu sprawdzone na świecie modele...

10.01.2011

Nadchodzą kontrole

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie blisko 300 kontroli. Większość z nich dotyczyć będzie wykonania budżetu państwa, jednak wiele spośrd planowanych działań obejmie swym zakresem rwnież...

10.01.2011

Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji ludności

Samorząd terytorialny

Rezygnację z indywidualnych kart osobowych mieszkańca (tzw. KOM) oraz kartoteki ewidencyjnoadresowej przewiduje rozporządzenie w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i...

07.01.2011

Reguła wydatkowa nie uzdrowi finansów publicznych

Samorząd terytorialny

Początek nowego roku to początek obowiązywania w ustawie o finansach publicznych szeroko komentowanej przez ekspertw reguły dyscyplinującej, ktrej zadaniem ma być ograniczanie dynamiki i ryzyka...

05.01.2011

Wycinka gałęzi znajdujących się w pasie drogowym

Samorząd terytorialny

Zarządca drogi powiatowej wystąpił do Lasw Państwowych o wycięcie gałęzi drzew rosnących poza pasem drogowym i zawężających skrajnię drogi, powołując się na art. 150 Kodeksu cywilnego.

04.01.2011

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Jednorazowy dodatek uzupełniający jest elementem wynagrodzenia nauczycieli, ktry należy uwzględnić w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. W związku z powyższym Minister Edukacji Narodowej rozszerzył...

04.01.2011