Jak gminy będą kontrolować wodę

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrza wymogi czystości wobec wody w kąpieliskach, jednak zmniejsza zakres kontroli jakości wody, jaką musi przeprowadzać organizator kąpieliska, a zatem m.in....

27.04.2011

Czy europejski rynek wspólny jest naprawdę wspólny?

Samorząd terytorialny

Pod takim hasłem, w środę 27 kwietnia br. odbędzie się drugie z cyklu spotkań z ekspertem, organizowanego przez Forum Kobiet Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Gościem spotkania będzie europosłanka...

27.04.2011

Będzie można zawiesić zajęcia w szkołach na EURO 2012

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza odgórnie zawieszać zajęć w szkołach na czas trwania EURO 2012. Decyzję w tej sprawie pozostawia organom prowadzącym szkoły lub placówki oświatowe. Projekt...

26.04.2011

BeSTi@ na konfernecji

Samorząd terytorialny

W dniach 17-19 maja odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@, czyli ogólnopolskie spotkanie w gronie użytkowników systemu oraz ekspertów z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

26.04.2011

Wybory ławników pod presją czasu

Samorząd terytorialny

Dotychczasowa ustawaPrawo o ustroju sądów powszechnych wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na...

26.04.2011

Brak standardów higieniczno-sanitarnych w przedszkolach

Samorząd terytorialny

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do MEN z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wypracowania standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

22.04.2011

Życzenia dla Naszych Czytelników

Samorząd terytorialny

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Redakcja Serwisu Samorządowego WKP składa Czytelnikom serdeczne życzenia radości, pokoju i wielu pięknych chwil spędzonych z najbliższymi osobami!

22.04.2011