WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

WSA: Tylko dyskryminacja chroni zatrudnienie radnego

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym chronią radnego przed dyskryminacją z uwagi na jego działalność publiczną i nie pozwalają na jego zwolnienie z tego powodu. Natomiast długotrwała choroba nie jest przyczyną odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

20.11.2018

Są plany likwidacji tzw. białych plam komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Problemy z dostępem do autobusowej komunikacji i niewywiązywanie się samorządów z funkcji organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej mają zniknąć dzięki zmianom w publicznym transporcie zbiorowym.

19.11.2018

NSA: Opłata przystankowa nie odbiera prawa do pełnego odliczenia

Samorząd terytorialny

Opłata ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w czwartkowym wyroku.

18.11.2018

Wojewoda: Radny nie może głosować podnosząc rękę

Samorząd terytorialny

Skoro ustawodawca określił, że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu  głosowań radnych, to rada nie może wprowadzić dodatkowego wymogu „podniesienia ręki”

17.11.2018

WSA: Gmina nie może określić przystanków na drodze powiatowej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Rada nie mogła określić przystanków na drodze innej niż gminna, ponieważ aby to zrobić musiałaby najpierw zawrzeć porozumienie z władzami innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

16.11.2018

16 listopada koniec kadencji samorządu 2014-2018

Samorząd terytorialny

16 listopada kończy się kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i marszałków. Przypominamy, co się zmieni w kolejnej kadencji.

15.11.2018

Wkrótce pierwsze sesje i decyzje nowych włodarzy

Samorząd terytorialny

W najbliższych dniach odbędą się pierwsze sesje niedawno wybranych rad gmin - zwołają je komisarze wyborczy. Po upływie kadencji stary wójt pełni jeszcze funkcję do czasu objęcia obowiązków przez swojego następcę. Nowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą rozpocząć nowe kadencje m.in. od zlecenia audytów finansowych, natomiast rady gmin - od ustalenia... niższych wynagrodzeń włodarzy.

14.11.2018

NSA: Zarządzenia wojewodów zmieniające nazwy ulic sprzeczne z prawem

Samorząd terytorialny

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 13 skarg wojewodów Pomorskiego i Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazw ulic, które miały propagować ustrój komunistyczny. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku pozostaje, ale w kilku innych przypadkach uznał prawo samorządów do ustalania tych nazw.

14.11.2018

Programy rewitalizacji wymagają partycypacji społecznej

Samorząd terytorialny

Udział mieszkańców w planowaniu  procesu rewitalizacji nie powinien zostać sprowadzony jedynie do informacji na stronie internetowej gminy – uważa Iwona Janicka, ekspert w zakresie partycypacji i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

13.11.2018

Prezydent zakazała Marszu Niepodległości w Warszawie

Samorząd terytorialny

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Według niej "nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości".

07.11.2018

Ipsos: Wygrywają dotychczasowi prezydenci

Samorząd terytorialny

W drugiej turze wygrają dotychczasowi prezydenci - wynika z sondażu Ipsos. W Gdańsku wybory prezydenta miasta wygrał Paweł Adamowicz, w Krakowie Jacek Majchrowski z poparciem a w Kielcach Bogdan Wenta.

04.11.2018

Ponad sto incydentów wyborczych

Samorząd terytorialny

Zanotowano 102 incydenty związane z II turą wyborów samorządowych - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Było to 10 przestępstw i 92 wykroczenia. To więcej niż w poprzedniej turze wyborów.

04.11.2018

Wyniki drugiej tury wyborów w poniedziałek przed południem

Samorząd terytorialny

Wyniki drugiej tury wyborów samorządowych będą najprawdopodobniej znane w poniedziałek przed południem - ocenił przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. Podkreślił także, że ze względu na dużą ilość pracy w przyszłości mogą pojawić się trudności ze znalezieniem chętnych do zasiadania w komisjach wyborczych.

04.11.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski