Ruszył nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki.

Oferty konkursowe można składać w module 1 – od 7 września do 16 października 2020 r., w modułach 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

 


Cztery moduły

Moduł 1a i 1b to dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, również dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie oraz samo utworzenie miejsc. O dofinansowanie może ubiegać się gmina, powiat, województwo.

W module 2 o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, województwa, które utworzyły miejsca opieki z udziałem środków z wcześniejszych edycji Programu. Również z edycji 2020 jeśli nowe miejsca nie zostały jeszcze wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W module 3 o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące  z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty. Wsparcie będzie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki.

W module 4 te same jednostki co w module 3 mogą wnioskować o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Czytaj też: W tym roku aplikowanie w programie Maluch plus wcześniej niż zwykle>>

Składanie ofert i wyniki

Oferty konkursowe należy składać do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

  • moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,
  • moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

Oferty konkursowe w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu należącego do osoby składającej ofertę lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu wskazanej w ofercie należy przesyłać na konto Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Dla rodziców, dzieci i gmin

W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

- Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. „Maluch+” to również wsparcie na rozwój infrastruktury, tak ważnej dla mieszkańców, ale też dla samorządów. Dajemy gminom szansę na rozwój, aby móc stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodych rodziców, którzy planują mieć w przyszłości potomstwo – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego – na utworzenie 3,7 tys. nowych miejsc w placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tys. miejsc planowane jest przyznanie wsparcia w wysokości 64 mln zł. Duże wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).

Więcej informacji o programie Maluch plus>>