Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że znane są wyniki konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. W tym roku przeznaczono na ten cel 450 mln zł. Powstać ma 24,8 tys. miejsc opieki.

 


Podmioty tworzące chciały ponad 336 mln zł

Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości ponad 336 mln zł.

Program „Maluch+” składa się z czterech części, tzw. modułów. Moduł 1 i 3 dotyczą tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech i skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego (moduł 1a i 1b), jak i podmiotów prywatnych (moduł 3).

Czytaj też: Ponad 60 proc. samorządów nie ma publicznego żłobka

Wyniki do połowy lutego

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach programu „Maluch+” w instytucjach publicznych, utworzonych ze środków Programu MALUCH+ we wcześniejszych edycjach(moduł 2)  i w instytucjach niepublicznych (moduł 4) zostanie ogłoszone do 14 lutego br.

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej