Na tworzenie żłobków i klubów

Program "Maluch+" wspiera opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w jego ramach beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Celem programu  jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Do 150 zł dopłaty do miejsca

Oprócz wsparcia program Maluch+ zakłada także dofinansowanie do utrzymania miejsc w żłobkach w wysokości do 150 zł. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ubiegłym roku na program przeznaczono 450 mln zł. W tym roku kolejna placówka powstała w Rzepinie w woj. kujawsko-pomorskim. - Znika kolejna biała plama na polskiej mapie miejsc, gdzie do tej pory takiej – nawet jednej oferty – nie było - mówiła minister podczas otwarcia żłobka z programu Maluch+. Budowa żłobka w Rzepinie kosztowała prawie milion zł. Na ten cel gmina uzyskała 612 tys. zł dotacji z rządowego programu "Maluch+" edycja 2018. Żłobek na 30 miejsc.

Cztery moduły programu

Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania. Dwa z nich są przeznaczone dla samorządów – 1a i 1b, dwa dla innych podmiotów. Więcej informacji

Zobacz też w LEX:

 

Czy będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe osoba fizyczna, która odpisała umowę na realizację rządowego programu "Maluch" i w ramach tej umowy będzie otrzymywała środki finansowe w formie dotacji celowej?

Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych – korzyści dla pracodawców i pracowników

Miejsca opieki nad dziećmi w firmach - przedszkola firmowe

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne niani

Uprawnienia rodzicielskie - jak pogodzić życie zawodowe z osobistym?