- Polityka rodzinna nie jest skupiona tylko w naszym ministerstwie, potrzebna jest dobra współpraca z samorządami. Musimy przygotować wachlarz ofert dla rodziny, w tym dobrą ofertę opieki nad maluchami” – mówiła podczas uroczystości minister Elżbieta Rafalska. Minister Rafalska podkreśliła, że gminy chcąc zatrzymać rodziny u siebie muszą rozwijać usługi na miejscu i dać rodzinom możliwość wyboru.

Większość miejsc powstaje w małych gminach

 Spośród wszystkich gmin, na terenie których tworzone są miejsce w ramach tegorocznego programu Maluch+, 79%, to jest 356 gmin, to gminy małe, z liczbą mieszkańców poniżej 40 tys.

W tych gminach utworzonych zostanie 463 instytucje (49% wszystkich tworzonych instytucji) na 11 454 miejsca (47% wszystkich tworzonych miejsc). Dofinansowanie wyniesie 148,7 mln zł (52% wszystkich środków na moduły tworzeniowe), z tego 144,8 mln zł (52% środków na tworzenie w tych modułach) na tworzenie miejsc i 3,9 mln zł (39% środków na funkcjonowanie tych miejsc).

Wysokość zaoferowanego dofinansowania została uzależniona między innymi od liczby utworzonych lub funkcjonujących miejsc opieki oraz statusu podmiotu ubiegającego się o środki. W przypadku utworzenia miejsc opieki przez gminy, w których nie funkcjonują takie miejsca, jest to nawet 80% wartości projektu. Co ważne, w odniesieniu do ponoszonych właśnie przez gminy wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki nie został określony limit dofinansowania.

Finansowanie programu w województwach

Jak wynika z informatora MRPiPS, najwięcej nowych miejsc opieki dla maluchów powstało na Mazowszu (5436) i w Wielkopolsce (2420), najmniej w Świętokrzyskiem (370) i na Warmii i Mazurach (419). Więcej>>

Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania, Magdalena Januszewska

Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci>>