Obecnie funkcjonuje ok. 5,9 tys. instytucji opieki nad dziećmi. Liczba miejsc opieki wynosi ponad 167 tys. 1 561 dziennych opiekunów sprawuje opiekę nad ponad 9 tys. dzieci - według stanu na 25 września 2019 roku.

Trzy moduły programu

Program „Maluch+” w edycji 2020 składa się z trzech modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania związane z realizacją programu, z czego dwa pierwsze moduły skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego.

  • Moduł 1a  - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł
  • Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł

2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

  • Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona

Do kiedy można wnioskować?

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł. W pierwszej kolejności środki zostaną przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym (w module 3).

Oferty można składać do 13 listopada br. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.

Czytaj też: Samorządy premiują szczepienia przy naborze do przedszkoli i żłobków

Pomoc dla rodziców w powrocie do pracy

2 października w Knurowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa z wiceministrem Stanisławem Szwedem zaprezentowali założenia programu „Maluch+” na 2020 rok. Szefowa resortu podkreśliła, że program jest bardzo ważnym elementem polityki rodzinnej. - Poprzez wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia ich dostępności pod względem cenowym i terytorialnym. Dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów pozwala rodzicom na powrót na rynek pracy po okresie sprawowania osobistej opieki nad potomstwem – umożliwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym – twierdzi minister.

W ocenie wiceministra program przyczynia się do stworzenia infrastruktury ważnej dla rodziców, którzy chcą godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi. - Rodzice chcą mieć możliwość korzystania z opieki instytucjonalnej, która gwarantując im wysoki poziom usług oraz bezpieczeństwo dla dzieci, pozwoli im na aktywność zawodową – mówił.

Program Maluch+ w statystykach

Program „Maluch+” wspiera tworzenie oraz funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. W latach 2016-2018 dzięki programowi powstało ok. 27,7 tys. miejsc opieki. Szacuje się, że w ramach programu z edycji 2019 powstanie ok. 27,6 tys. miejsc opieki.