W Sądzie Okręgowym w Krakowie jest już pozew gminy miejskiej Kraków przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez wojewodę małopolskiego. Kolejny pozew z tytułu nieprzekazania gminie w odpowiedniej wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tym razem obejmuje lata: 2012-2018 i kwotę 46 805 089,58 zł.

Sąd przyznał rację miastu rok temu

To już kolejny pozew z tytułu nieprzekazania gminie w odpowiedniej wysokości dotacji. 19 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie przychylił się do pierwszego pozwu - obejmującego rok 2011 i tylko część zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez miasto - i wydał wyrok, na mocy którego Skarb Państwa musi zapłacić gminie Kraków 3 838 399,22 zł (wraz z odsetkami naliczanymi od 1 grudnia 2012 r. wynoszącymi 2 mln zł) za zadania, które Małopolski Urząd Wojewódzki zlecił urzędowi miasta.

Samorządy dopłacają kilkaset milionów złotych do zadań zleconych - gminy pokrywają średnio połowę kosztów zadań poleconych przez administrację rządową. O zwiększenie dotacji wielokrotnie apelował m.in. Związek Miast Polskich.

Czytaj też: Samorządy chcą wykazać, ile dokładają do zadań zleconych

Piła złożyła pozew w lipcu

Na początku lipca br. gmina Piła wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko Skarbowi Państwa – wojewodzie wielkopolskiemu, domagając się zapłaty zaległych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- W imieniu mieszkańców występujemy przeciwko Skarbowi Państwa w zakresie niezapłaconych, nieprzekazanych samorządowi pieniędzy za realizację zadań zleconych – mówił Piotr Głowski, prezydent Piły. – Od lat kwoty przekazywanych pieniędzy w stosunku do zlecanych zadań jest zupełnie nieadekwatny. Od lat kredytujemy wiele zadań, nie wykonując często innych, które powinny być wykonane na terenie miasta – dodał.