Program Maluch+ realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i umożliwia samorządom i prywatnym podmiotom dofinansowanie na utworzenie lub rozwój placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W jedenastej edycji, na rok 2021, wnioski można składać od 7 września, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma jeszcze w tym roku.

Według ekspertów to znaczne ułatwienie dla potencjalnych beneficjentów, bo pozwala zyskać czas niezbędny do przeprowadzenia inwestycji i zapewnienia najmłodszym bezpiecznych warunków pobytu w żłobku czy klubie dziecięcym.

 

Większa kwota dofinansowania

W stosunku do roku 2020 w tym roku o 5 tys. zł zwiększona została kwota dofinansowania jednego miejsca opieki nad dzieckiem dla gmin, które posiadają już na swoim terenie żłobek lub klub dziecięcy.

Program Maluch+ Edycja 2021 pozwala pozyskać 80 proc. dofinansowania na zadanie związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi. Program obejmuje 4 moduły, w ramach których można składać oferty. Pozyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone zarówno na rozwój infrastruktury jak i bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad maluchami.

Moduł 1 oraz 2 przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcę tworzyć nowe placówki bądź dodatkowe miejsca w już istniejących żłobkach czy klubach dziecięcych na swoim terenie. Natomiast Moduł 3 i 4 skierowany jest do podmiotów prywatnych, które w ramach programu mają możliwość rozwinąć swoją działalność. Środki z dofinansowania przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki oznaczają obniżenie opłaty za pobyt dziecka.

Ile można pozyskać?

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach Modułu 1 mogą pozyskać kolejno 33 tys. zł dofinansowania na 1 miejsce opieki w przypadku pierwszej samorządowej placówki tego typu na swoim terenie oraz 30 tys. zł w przypadku już istniejącego  żłobka bądź klubu dziecięcego prowadzonego przez samorząd. Środki te mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z budową nowego obiektu, adaptacją już istniejącego lokalu, zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych czy zabawek dla maluchów.

Obecnie w Polsce działa 6,5 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Według ekspertów nadaj jest to niewiele w stosunku do potrzeb młodych rodziców. Gminy zaczynają coraz bardziej odczuwać potrzebę zapewniania swoim mieszkańcom miejsc opieki nad małymi dziećmi i poszukują rozwiązań, które pozwolą na otwarcie funkcjonalnego i bezpiecznego żłobka.   

- Kilkanaście lat temu, gdyby ktoś wspomniał na terenie naszej gminy, że potrzebny jest żłobek, to zapewne wielu słuchałoby tego z niedowierzaniem. Na wsi kończą się rodziny wielopokoleniowe i opieka babci czy dziadka staje się coraz rzadziej spotykana. Stąd instytucja żłobka zaczyna być problemem palącym – mówi Jan Nowak, wójt gminy Kawęczyn.

Czytaj też: Rodzice przed dylematem, a pracodawcy pod ścianą

Najpierw na budowę, potem na utrzymanie

W Milanówku funkcjonuje żłobek publiczny zapewniający opiekę 57 dzieciom z terenu gminy. Środki na powstanie placówki pozyskano w ramach Malucha plus na rok 2020. W ramach dofinansowania przeprowadzono prace budowlano-remontowe, wyposażono 4 sale zabaw dla dzieci, kuchnie, łazienki, szatnie oraz biura i pomieszczenia gospodarcze.

Jakub Michałowski, prezes zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania mówi, że rozwój usług dla dzieci i tworzenie żłobków czy klubów malucha przez gminy to umożliwienie rodzicom decydowania o powrocie do pracy. - Wiemy jak ważnym jest to aspektem dla każdej gminy, nawet tej najmniejszej. Od początku istnienia programu wspieramy wiedzą i doświadczeniem polskie samorządy w tworzeniu nowoczesnych placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Przykładem naszej współpracy z samorządami jest m.in. żłobek w Milanówku – mówi.  Minister Marlena Maląg ogłosiła tam pod koniec lipca kolejną edycję programu.

Gmina Milanówek jest na ostatniej prostej do otrzymania kolejnych środków na 24 miesiące bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na koszty wyżywienia, zatrudnienia personelu, doposażenia oraz zakup środków higienicznych. Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

- Żłobek w Milanówku jest jednym z pierwszych na zachodnim Mazowszu, który powstał dzięki dotacji z programu Maluch+. To nie koniec grantów, które pozyskujemy. W najbliższych dniach podpisana zostanie kolejna umowa na dofinansowanie dotycząca utrzymania i prowadzenia tego obiektu – mówi burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski. Jak podkreśla, na ten cel gmina pozyskała środki w wysokości 1,5 mln zł. - Jest to spory wysiłek finansowy, zwłaszcza dla takich małych gmin jak nasza – dodaje.

Środki z Programu Maluch Plus przeznaczyć można na budowę oraz bieżące funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych. Ważne jest jednak dostrzeganie szerszej perspektywy wykorzystania zarówno programów rządowych, jak i funduszy europejskich. Możliwe jest hybrydowe łączenie działań z różnych obszarów polityki społecznej.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie MRPiPS tutaj>>