Uważam, że potrzebna jest zmiana ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, że jeśli z uwagi na swój stan zdrowia dziecko nie może skorzystać ani z usługi hotelarskiej ani z imprezy turystycznej, to w takich - wyjątkowych - sytuacjach, dziecko moim zdaniem powinno otrzymać świadczenie pieniężne. - W innym przypadku jeśli rodzice lub opiekunowie będą działać zgodnie z tą ustawą, te środki w takim przypadku przepadną stwierdza ekspert. 

Czytaj także: Można już korzystać z bonu turystycznego - w internecie ruszył handel>>

Jak zauważa dr Cybula, z jednej strony w ustawie ustawodawca stara się dostrzec szczególne potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Z drugiej strony brak jest jakiejkolwiek regulacji jeśli chodzi o sytuację dzieci, które z tych bonów nie będą mogły skorzystać. - Wydaje się, że jest to pewna niekonsekwencja, chyba że założymy, iż ustawodawca ma świadomość, że te osoby nie skorzystają z bonów i ich środki przepadną - stwierdza dr Piotr Cybula. Więcej>>