Samorządy szukają rozwiązań na awaryjne klasyfikacje maturzystów

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

W wielu szkołach wciąż nie doszło do zwołania rad pedagogicznych, na których klasyfikowani będą tegoroczni maturzyści. Według przygotowywanej właśnie ustawy zajmą się tym dyrektorzy szkół, ale gdy to zawiedzie, do akcji będą musiały wkroczyć samorządy. Rozwiązaniem może być wydelegowanie nauczycieli z innych szkół.

25.04.2019

Ostatnie chwile na zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

Jeszcze tylko do piątku 26 kwietnia można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Diety to 350 zł dla członka, 500 zł dla przewodniczącego. Chętni mogą zwracać się do urzędów gmin lub komitetów wyborczych.

25.04.2019

NIK: Gospodarowanie nieruchomościami w gminach pod słabym nadzorem

Samorząd terytorialny Budownictwo

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że gminy niewłaściwie kontrolują gospodarkę nieruchomościami. Nie mają planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, nie publikują wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu i nierzetelnie je ewidencjonują.

25.04.2019

Stefan Płażek: Wójtowi z dobrym pomysłem starczą dwie kadencje

Samorząd terytorialny

Jeśli ktoś ma coś dobrego do zrobienia, to wystarczą mu dwie kadencje – uważa Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik pozytywnie ocenia też zmianę formuły niekaralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. Za gorszące uważa jednak, że radni czy parlamentarzyści mogą być karani innymi karami niż pozbawienie wolności.

25.04.2019

Zmiany w prawie wodnym mogą przynieść drastyczne podwyżki opłat

Samorząd terytorialny Środowisko

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.

24.04.2019

Metropolie chcą być jednym z priorytetowych obszarów wsparcia

Samorząd terytorialny

Przedstawiciele dużych miast chcą, żeby rząd wspierał ich konkurencyjność, bo ich zdaniem to w największych ośrodkach wypracowywana jest znaczna część dochodu, którą można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych. Tymczasem projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego stawia na rozwój małych i średnich miast.

23.04.2019

Raport o stanie gminy nie powinien wprowadzać formalizmu i dublować procedur

Samorząd terytorialny

Niektóre rady gmin określają wymagania dotyczące raportu tak szczegółowe, że wykazanie danych bez dodatkowych badań nie jest możliwe - ostrzega dr Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zdaniem należy wykluczyć z raportu politykę finansową, która jest weryfikowana za pomocą absolutorium.

23.04.2019

Znerwicowany pracownik na zwolnieniu mógł działać jako radny

Samorząd terytorialny

Działalność radnej, czyli udział w sesjach i komisjach rady powiatu - w czasie zwolnienia lekarskiego - nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej. Ubezpieczona nie musi oddawać zasiłku chorobowego – stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

22.04.2019

Prawo jazdy zostawimy w domu, ale jeszcze nie teraz

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie

E-prawo jazdy to propozycja, nad którą pracuje rząd - dzięki niej kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Według policji, brak dokumentu może jednak przysporzyć kłopotów uczestnikom kolizji drogowych. A miasta i eksperci podkreślają, że na wdrożenie tej zmiany potrzeba jeszcze wiele czasu

20.04.2019

Gminy uzdrowiskowe słabo walczą ze smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna

Polskie uzdrowiska przeważnie nie prowadzą kontroli jakości powietrza, nie przeznaczają też pieniędzy z opłaty uzdrowiskowej na badania, czym na ich terenie oddychają kuracjusze i turyści. Nie każda gmina ma również stację pomiarową i mało która sprawdza, czym mieszkańcy palą w domowych piecach.

20.04.2019

TK: Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ogranicza prawo do sądu

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Zdaniem sędziów TK przepisy ustawy nie mogą przekreślać konstytucyjnego prawa do sądu.

19.04.2019

Rząd opóźnia dotacje - koszty budowy dróg mogą być wyższe

Samorząd terytorialny

Samorządowcy narzekają na opóźnienie przekazywania przez rząd dotacji na drogi. I apelują o przyspieszenie prac nad ich uruchomieniem, bo im wcześniej zorganizują przetargi, tym niższe będą koszty inwestycji. Tymczasem resort infrastruktury alarmuje, że jakość wniosków o dotacje obniża się, co znacznie wydłuża procedury.

19.04.2019

Miasta chcą uregulować najem mieszkań dla turystów

Samorząd terytorialny

Coraz więcej mieszkań jest udostępnianych turystom w ramach tzw. najmu krótkoterminowego. Nie ma on podstaw prawnych, samorządy nie mogą kontrolować takich obiektów i nie mają wpływu na bezpieczeństwo w nich. Miasta nie chcą wyeliminowania takiej działalności, ale wprowadzenia jasnych zasad jej funkcjonowania.

18.04.2019

NIK: Samorządy opieszale regulują status państwowych nieruchomości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Mimo iż, zgodnie z obowiązującym prawem własność wszystkich nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa powinna zostać uregulowana najpóźniej do listopada 2013 r., nadal starostwa i gminy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych - wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

17.04.2019

Przesłanki likwidacji sołectwa powinien określać statut gminy

Samorząd terytorialny

Z orzecznictwa wynika jednak, że rada gminy może zadecydować o rozwiązaniu jednostki pomocniczej także wówczas, jeżeli statut gminy nie określa zasad jej tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia. Jako przyczynę likwidacji jednostek pomocniczych najczęściej wskazuje się w statutach brak zainteresowania społeczności lokalnych ich funkcjonowaniem.

17.04.2019

W ramach pilotażu powstaną strategie przyjaznego transportu w mieście

Samorząd terytorialny

37 miast będzie tworzyło i wdrażało plany zrównoważonej mobilności miejskiej podczas dwuletniego pilotażu. Gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy - strategia łączy różne gałęzie transportu, przy jednoczesnym nastawieniu na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców.

16.04.2019

Sąd: Opinia biegłego geodety jest kluczowa w sprawie o rozgraniczenie

Samorząd terytorialny Budownictwo

W latach 60. miał miejsce pomiar graniczny. Od tego czasu granice między działkami są takie same. Wnioskodawca nie zdołał podważyć wniosków wynikających z opinii geodety. Specjalista szczegółowo obmierzał działki i badał dokumentację. Jego ekspertyza pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

15.04.2019

Punkty napraw mają ograniczać ilość odpadów, ale nie mają podstawy prawnej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządy są zobowiązane do wspierania ponownego użycia odpadów. Jednak tworzenie sieci napraw i punktów ponownego użycia nie jest według prawa zadaniem własnym gminy. Jak więc finansować organizację takich punktów? Jeśli nie ma zapisu w ustawie wprost, RIO mogą podważać takie działania.

15.04.2019

Gimbusy przyspieszyły upadek lokalnego transportu

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie przewozów zamkniętych obniżyło opłacalność transportu autobusowego w wielu gminach. Obecnie autobusy szkolne także zmniejszają zainteresowanie gmin organizowaniem publicznych przejazdów. Więc w projektach zmierzających do likwidacji białych plam transportowych pojawiają się propozycje zakazów przewozów szkolnych.

13.04.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski