Sieć Obywatelska Watchdog Polska informuje, że Sąd Rejonowy w Wągrowcu jako pierwszy rozpatrzył zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie nadużycia uprawnień przez wójta gminy Wapno poprzez przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych wyborców.

W maju organizacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez gminy, które przekazały Poczcie Polskiej listy wyborców. Stworzyła też mapę, na której można sprawdzić, czy dana gmina przekazała dane Poczcie Polskiej (Mapa). Gminy, które te dane przekazały, są oznaczone kolorem czerwonym i czarnym. Kolor czarny oznacza, że już złożono zawiadomienie, czerwony – że będzie wkrótce złożone.

 

Prokuratura: przekazanie danych nie było przestępstwem

W sprawie dotyczącej wójta gminy Wapno prokuratura stwierdziła, że przekazanie danych nie było przestępstwem i wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Sąd Rejonowy w Wągrowcu (treść postanowienia), rozpoznając zażalenie Watchdog Polska, uchylił postanowienie prokuratury i wskazał, że przekazanie danych Poczcie Polskiej należy rozpatrywać w kontekście art. 7 Konstytucji RP.

Z postanowienia sądu wynika, że skoro organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, jest zakaz domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakaz, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Na dzień przekazania danych wyborców nie weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Takie działanie wójta było więc możliwe dopiero od 9 maja.

Zobacz też: Wojewodowie żądają przekazania poczcie spisów wyborców - gminy nie widzą podstaw prawnych>>

Podstawy prawnej do przekazania danych poczcie nie było

Podstawy prawnej do przekazania danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. nie było. Sąd uznał, że aktualizacji podlega kwestia odpowiedzialności karnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych bez uprawnienia.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska łącznie złożyła 162 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez gminy. W jednym przypadku - gmina Łochów - wszczęto postępowanie, w 15 wypadkach odmówiono jego wszczęcia, na 10 takich decyzji prokuratury złożono zażalenie.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu jest pierwszym, który uwzględnił zażalenie, organizacja czeka teraz na dalsze rozstrzygnięcia i decyzje prokuratury w sprawie pozostałych gmin.

Więcej tutaj