WSA: Stanowisko organu wiąże skarbówkę przy umorzeniu zaległości w podatku

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Stanowisko prezydenta miasta przesądza o umorzenia zaległości w podatku, który jest dochodem samorządu. WSA w Gdańsku podkreślił, że szczególne znaczenie ma jego uzasadnienie, które powinno spełniać szereg wymogów. Jednak nawet niepełne i tak wiąże organy administracji skarbowej.

04.09.2019

Rusza kolejna edycja akcji Masz Głos dla samorządów i mieszkańców aktywnych lokalnie

Samorząd terytorialny

Chętni do współpracy w działaniu na rzecz swojej lokalnej wspólnoty – mieszkańcy i władze samorządowe – mogą już zgłaszać się do akcji Masz Głos. Rejestracja trwa przez cały wrzesień, udział jest bezpłatny. W ubiegłych latach wspólnie realizowano różne pomysły – oświetlenie, ścieżki rowerowe, rady seniorów. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

04.09.2019

Miasta-gąbki oszczędzają i karzą za wpuszczanie deszczu do kanalizacji

Samorząd terytorialny Środowisko

Nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji grozi karą. A jej magazynowanie oszczędza zasoby wodne i pieniądze miast. Rząd stworzył specjalny program przeciwdziałania skutkom suszy, którego konsultacje właśnie trwają, ale samorządy podejmują też własne inicjatywy, na przykład budują zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe.

03.09.2019

WSA: Przewlekłe czynności wójta godziły w zasadę szybkiego prowadzenia sprawy

Samorząd terytorialny Kodeks postępowania administracyjnego

Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone jest długotrwale, a organ podejmuje czynności zbędne, to dochodzi do przewlekłości. Strona może złożyć skargę w tym przedmiocie nawet po zakończeniu postępowania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

03.09.2019

Raport: Drastycznie rosną wydatki samorządów, także na pensje

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Więcej wydatków bieżących, mniej dochodów własnych i zwiększenie zadłużenia – to obraz finansów samorządów. Z opracowania Związku Miast Polskich wynika m.in., że w latach 2015 do 2018 roku płace wraz z pochodnymi wzrosły w podsektorze samorządowym o 11,26 mld zł. Na podwyżki przeznaczono prawie cały wzrost wpływów z udziału w podatku PIT.

02.09.2019

Subwencja wyższa i inaczej rozliczana

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Wysokość subwencji oświatowej uzależniono od liczebności klas i poziomu zamożności w danej gminie. Zwiększoną subwencję według wyliczeń MEN dostanie 49 proc. samorządów. MEN przekaże gminom i powiatom pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i dodatki dla stażystów.

02.09.2019

NIK: Sztywne prawo budżetów obywatelskich do zmiany

Samorząd terytorialny

Fontanny, drogi czy defibrylator to pomysły mieszkańców uznawane przez gminy. Wybieg dla psów nie miał już tyle szczęścia. Gminy ustalały różne zasady budżetów partycypacyjnych, a restrykcyjne prawo zniechęca do działań. Przepisy o budżetach obywatelskich wymagają więc zmian - uznała Najwyższa Izba Kontroli.

02.09.2019

Trwa nabór wniosków o wsparcie społecznego budownictwa czynszowego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie społecznego budownictwa czynszowego. Ruszył właśnie nabór wniosków, potrwa do 30 września.

02.09.2019

Od 1 września w Krakowie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem

Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy

Kraków od kilku lat jest liderem na tle innych miast w Polsce w ramach działań na rzez czystego powietrza. 1 września rozpocznie się ich kolejny etap - zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która wprowadza całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. Za palenie w piecach węglem i drewnem będzie groziła grzywna w wysokości nawet 5000 zł.

31.08.2019

Poprawić klimat w mieszkaniu

Samorząd terytorialny

Rozwiązaniem, które może pomóc w pokonaniu upałów jest montaż klimatyzacji. Mieszkańcy bloków mogą skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że spełnią kilka warunków formalnych - pisze Mariusz Łubiński, ekspert od zarządzania nieruchomościami.

31.08.2019

MSWiA: Gmina gasi pragnienie strażaka ochotnika

Samorząd terytorialny

To na gminie spoczywa obowiązek zapewniania napojów do picia strażakom ochotnikom uczestniczącym w akcjach ratowniczych. Ilość i asortyment określa kierownik akcji ratowniczej – wyjaśnia MSWiA.

31.08.2019

WSA: Zwięzłe uzasadnienie pogrzebało rozstrzygnięcie nadzorcze

Samorząd terytorialny

W rozstrzygnięciu nadzorczym, wojewoda powinien podać przepisy, z którymi kwestionowana uchwała jest niezgodna i wykazać naruszenie prawa, wskazując przy tym na wykładnię przepisu i jego właściwe zastosowanie. Rozpoznający sprawę WSA w Gdańsku podkreślił, że przesłanki jego działania muszą być wyrażone wprost i nie mogą być przedmiotem dociekań.

30.08.2019

RIO: Miasto chciało za dużo danych

Samorząd terytorialny

Miasto Mielec przy okazji ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej chciało pozyskać dane do systemu Miejskiego SMS, który przypomina między innymi o zbliżających się terminach płatności. RIO w Rzeszowie zakwestionowało taką możliwość, a także inne dane, które zawarło w deklaracji miasto.

29.08.2019

NSA: Majątek gimnazjum może być przejęty przez szkoły podstawowe

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finansowanie oświaty

Jest to pierwszy taki wyrok po reformie edukacji i łączeniu gimnazjów ze szkołami podstawowymi. Gminy mogą regulować uchwałami sytuację majątkową szkół, które są włączane do innych placówek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Z tym, że według NSA "włączenie" szkoły należy rozumieć jako likwidację placówki.

29.08.2019

Gminy wciąż bez wieści, czy dostaną pieniądze na drogi

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo

W najbliższych dniach ma się rozstrzygnąć, które samorządy otrzymają wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządowcy wciąż czekają na decyzję premiera w tej sprawie i są już prawie pewni, że nie zdążą przeprowadzić przetargów i wydać środków w terminie. Proszą też o większą transparentność podziału.

29.08.2019

Samorządowcy nie chcą nowych uprawnień dla strażników miejskich

Samorząd terytorialny

Samorządowcy zgłosili wniosek o wykreślenie z projektowanej nowelizacji kodeksu karnego skarbowego przepisów, które nadają strażom gminnym zadania w zakresie procedur karnoskarbowych. Argumentują między innymi, że straż funkcjonuje tylko w 500 gminach, w pozostałych prawie 2 tysiącach ich nie ma.

28.08.2019

Płock przekonuje samorządy do partnerstwa publiczno-prywatnego

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Popularyzacja realizowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i dzielenie się doświadczeniami to cele trzeciej edycji Międzynarodowego Forum PPP, która odbędzie się we wrześniu w Płocku. W Polsce z tej formuły korzystają obok Płocka takie miasta jak Zgierz, Karczew, Karczmiska, Ząbki, Kobyłka, Kobylnica czy Sosnowiec.

27.08.2019

Strażnicy miejscy będą walczyć z szarą strefą

Samorząd terytorialny VAT

Rządowa propozycja uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami objętymi akcyzą zmierza do uznania strażników miejskich i gminnych za „niefinansowe organy postępowania przygotowawczego”. Strażnicy mieliby być obarczeni obowiązkiem ścigania także wykroczeń skarbowych związanych z „szarą strefą”.

27.08.2019

RPO: Przy zamówieniach publicznych należy uwzględniać potrzeby seniorów

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do samorządów, żeby w udzielanych zamówieniach publicznych uwzględniały potrzeby osób starszych i kierowały się rekomendacjami ekspertów w tym zakresie. Inaczej seniorzy będą mieli utrudniony dostęp do korzystania z wielu usług publicznych lub zostaną go w ogóle pozbawieni.

26.08.2019

Są wątpliwości, czy w czasie suszy wójt może zakręcić kran

Samorząd terytorialny Środowisko

Zakaz podlewania ogródków czy napełniania przydomowych basenów może wprowadzić wojewoda, ale tylko gdy rząd ogłosi stan klęski. Susza zmusiła jednak organy gmin i miast do stosowania ograniczeń zużycia wody. Jedni o to apelują, drudzy proszą, inni zarządzają zakaz. Część ekspertów uważa, że nie ma do tego podstaw prawnych.

26.08.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski