Na konferencji prasowej Michał Cieślak, minister odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, omówił rezultaty konsultacji dotyczących ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z nadesłanych przez samorządowców uwag wynika, że stwarzają one „duże problemy inwestycyjne zwłaszcza w zakresie inwestycji o znaczeniu publicznym”. W ramach zmian powstaną przepisy ułatwiające realizacje takich inwestycji na działkach rolnych. Prace KPRM będzie prowadziła we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konsultacje w tej sprawie zakończyły się 31 stycznia.

Propozycja rozszerzenia konsultacji

Minister Cieślak wystąpił z propozycją rozszerzenia konsultacji o kolejne obszary, które stwarzają samorządom problemy. Jak podkreślił, są trzy filary finansowania samorządów i trzy wyzwania, o które powinny zostać poszerzone konsultacje. To zagadnienia inwestycji i barier, nowe źródła finansowania samorządu oraz poprawa jakości usług publicznych. - Namawiam, żeby organizacje samorządowe, ale także bezpośrednio włodarze przesyłali propozycje, nad którymi będziemy mogli się pochylić – mówił Michał Cieślak.

Jak mówił, analizując sytuację finansową samorządu, która nie jest łatwa, można ją scharakteryzować jako płaszczyznę opierającą się na dwóch filarach: subwencje, dotacje i zadania zlecone przez rząd, a drugi to podatki, daniny i opłaty lokalne.

 


Trzeci filar dla stabilizacji finansowej

 – Samorząd potrzebuje dzisiaj trzeciego filaru, który da mu stabilizację finansową, do tego chcę zachęcać, to obszar ekonomiczny – mówił.

Michał Cieślak podkreślił, że jest wiele samorządów, które „przedstawiają, w jaki sposób można korzystać z tej przestrzeni, wykorzystując również środki i programy rządowe do tego, aby budować trzecią podporę i strumień dochodów”.

Zdaniem Michała Cieślaka, trzeci filar jest bardzo istotny w sposób bezpośredni, czyli żeby bezpośrednio przynosił dochody samorządom. Jest też ważny pośrednio – przez wpływy z podatków CIT i PIT i budowy samorządowych stref gospodarczych oraz wykorzystywanie zasobów samorządowych do przynoszenia korzyści i dochodów.

Dotacje rządowe dla samorządów – bez formalnych pism i uzasadnień >>

Włączenie mieszkańców

Włodzimierz Tomaszewski, poseł PIS, współtwórca reformy samorządowej, współpracownik prof. Michała Kuleszy, były wiceminister rozwoju regionalnego oraz wiceprezydent Łodzi, podkreślił podczas konferencji, że reformy samorządowe były blokowane, a prof. Jerzy Regulski, jeden z ojców samorządu, „nie był mile widziany” w KPRM.

Podkreślił, że z największym trudem powstawał system finansów samorządowych. – Jego braki, wady wykazywaliśmy na różnych etapach łącznie z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym – dodał.

Podkreślił znaczenie systemowego wsparcia dla inwestycji samorządowych, i że trzeba połączyć intensyfikację rozwoju terytorialnego z racjonalizacją usług komunalnych. Również dotyczy to sfery gospodarki odpadami i wymogów środowiskowych. Jego zdaniem, częścią rozwoju powinno być też zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesach inwestycyjnych.

Przedstawiciele samorządów, organizacje samorządowe, ngo i obywatele mogą nadsyłać propozycje zmian do 31 maja na adres: samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Opinie zostaną przeanalizowane w Departamencie Współpracy z Samorządem i przez wkrótce powołaną Radę Samorządową przy Premierze RP. Propozycje zostaną przedstawione MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do oceny.