W dyskusję o reformie szpitali powinny wziąć udział powiaty i szpitale, bo najlepiej znają zagadnienia od strony praktycznej. Wypowiedziały się na ten temat m.in. konwenty powiatów z województw małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego czy dolnośląskiego, które sprzeciwiają się braku udziału ich przedstawicieli w pracach nad reformą. Opinię taką wyraził  niedawno Związek Powiatów Polskich.

To odpowiedź na rządowe informacje na temat prac nad koncepcją centralizacji szpitali. Jak mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia, pandemia pokazała, że rozproszone zarządzanie, rozproszenie zasobów i właścicieli powodują bałagan organizacyjny, więc nadzór nad szpitalami miałby przejąć rząd.

Praktycy wiedzą najlepiej o problemach szpitali

Zdaniem konwentu powiatów małopolskich terminy, w których mają być przedstawione założenia do ustawy przez zespół – 28 lutego i 31 maja, budzą wątpliwości, że reforma będzie miała charakter „pozorny”. Według samorządowców może ograniczać się do zmiany struktury właścicielskiej i wprowadzenia kolejnych programów naprawczych. Tymczasem, jak podkreślają, system ochrony zdrowa jest rażąco niedofinansowany.

Konwent Powiatów Woj. Kujawsko-Pomorskiego w stanowisku podkreśla, że to na powiatach i placówkach leczniczych spoczywały decyzje związane z pokonywaniem trudności w funkcjonowaniu szpitali, rozwiązywały problemy finansowe czy inwestycyjne. Powinny więc być włączone w dyskusję.

Zaangażowanie w pracach zadeklarował także Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego. Zdaniem organizacji problemem nie jest zły nadzór samorządów nad szpitalami, tylko niedofinansowanie ochrony zdrowia.

Szpitale unowocześnione dzięki lokalnym społecznościom

W stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podkreślono, że reforma musi uwzględniać struktury własnościowe szpitali prowadzonych w formie spółek i samodzielnych ZOZ. Struktura własności budynków szpitalnych na Dolnym Śląsku wskazuje, że nieruchomości bywają własnością samorządu i są tylko oddane w zarząd SPZOZom lub spółkom. Wiele z nich zostało wyremontowanych dzięki wsparciu lokalnych społeczności, a szpitale nowocześnie wyposażone.