- W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wierzymy, że samorządy lokalne, dzięki przemyślanym i dobrze przygotowanym projektom mogą rozwijać się szybciej. Centrum Wsparcia Doradczego ma pomóc samorządom z całej Polski wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój – mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Według deklaracji resortu, wsparcie w ramach projektu jest kierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców). Centrum Wsparcia Doradczego dla samorządów to projekt w którym aktualnie współpracuje 337 gmin i 35 powiatów, urzędy marszałkowskie w 15 województwach oraz ministerstwa.

Czytaj także: Powiaty przeciwne centralizacji szpitali>>
 

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów inwestycje, które mają przyczynić się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług. Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Podczas całego okresu realizacji projektu samorządy będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów ze Związku Miast Polskich.