Opiekunowie niepełnosprawnych wciąż nierówni wobec prawa

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy

W zależności od momentu, w którym powstała niepełnosprawność, opiekun dostaje 1477 zł lub 520 zł miesięcznie. I mimo że kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie różnicowanie świadczeń...

28.09.2018

Pracownik socjalny potrzebny od zaraz

Pomoc społeczna

Poważne problemy kadrowe dotykających publiczną pomoc społeczną. Powszechnie obserwowana jest rezygnacja pracowników socjalnych z wykonywania zawodu i zmiana przez nich charakteru świadczonej pracy,...

06.09.2018

Samorządy zatrudniają coraz więcej asystentów rodziny

Pomoc społeczna

W 2017 r. samorządy zatrudniały prawie 4 tys. asystentów rodziny - o 1,8 proc. więcej niż w 2016 r. i o 4,1 proc. więcej niż w 2015 r - podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W 2017...

08.08.2018

RPO rekomenduje zmiany w traktowaniu niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają w Polsce realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka - uważa rzecznik praw obywatelskich. I stwierdza, że niezbędne są zmiany...

06.08.2018

Usługi opiekuńcze są niedofinansowane

Pomoc społeczna

Gminy dostaną narzędzia prawne i finansowe do wspierania rodzin w funkcjach opiekuńczych lub do opieki, jeśli rodzina sobie nie radzi - przewiduje projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym....

23.07.2018

Prawie 20 proc. gmin nie zapewnia seniorom opieki

Pomoc społeczna

Mimo że opieka dla osób starszych w miejscu zamieszkania to najmniej kosztowna dla samorządów forma pomocy seniorom, nie wszystkie gminy wywiązują się z tego obowiązku – zbadała Najwyższa Izba...

18.07.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski