Minister chce kontroli w placówkach całodobowej opieki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek - napisała w liście do wojewodów szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

12.02.2019

Centra usług społecznych nie spowodują redukcji zadań, zasobów i etatów

Pomoc społeczna

CUS nie jest konkurencją dla ośrodków pomocy społecznej. To inwestycja nie tylko w usługi, ale też w służby społeczne. Nie ma jednych bez drugich. Obecnie pracowników w służbach społecznych raczej ubywa. Potrzebny jest impuls prorozwojowy, sygnał, że inwestujemy w sferę usług społecznych. Jesteśmy przekonani, że CUS-y będą takim impulsem - mówi Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP.

11.02.2019

MRPiPS podpowiada, jak reagować na nieprawidłowości w DPS

Pomoc społeczna

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował specjalny poradnik, jak reagować w przypadku podejrzenia, że personel w placówce całodobowej opieki nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Placówki, w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane przed wojewodę

09.02.2019

RPO chce zmiany przepisów o opiekunach osób z niepełnosprawnościami

Pomoc społeczna

Niektórzy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami skarżą się na brak wsparcia, gdy ich prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustaje z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby, którą się opiekują. Na pomoc państwa muszą wtedy czekać do wydania ostatecznej decyzji

07.02.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach na szkolne stołówki

Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą

Posiłek dla dzieci, syte, zdrowe dzieci to są także szczęśliwe rodziny - powiedział premier Mateusz Morawiecki, podsumowując przyjęcie programu wsparcia stołówek szkolnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ma wesprzeć finansowo gminy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

05.02.2019

Wkrótce kolejna akcja liczenia osób bezdomnych

Pomoc społeczna

W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Polsce - zapowiedział resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawdzane mają być m.in. noclegownie, altanki na działkach ogrodniczych, dworce oraz piwnice.

04.02.2019

Senat przyjął ustawę „Mama 4 plus”

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Matki, które wychowały czworo i więcej dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawę, uchwaloną w czwartek 31 stycznia br. przez Sejm bez poprawek przyjął w piątek Senat. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 roku.

01.02.2019

Prezydent chce, by centra usług społecznych ruszyły w 2020 roku

Pomoc społeczna

Intencją prezydenta jest, żeby z CUS skorzystać mogły wszystkie zainteresowane samorządy. Montaż finansowy inwestycji powinien obejmować wszystkie dostępne zasoby. Jeżeli gmina zainwestuje, decyzja budżetu państwa powinna być analogiczna - mówi Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP. Istotnym źródłem współfinansowania mają być też środki unijne.

30.01.2019

Pracownicy socjalni wzmagają protest, wysunęli nowe żądania

Pomoc społeczna

Nowe postulaty pracowników pomocy społecznej, którzy protestują od kilku miesięcy m.in. z powodu niskich pensji, dotyczą zwrotu kosztów przejazdu, szkoleń, urlopów dla poratowania zdrowia i dalszych kwestii związanych z wynagrodzeniami i dodatkami.

25.01.2019

Zmiany w pomocy społecznej czekają na decyzję rządu

Pomoc społeczna

Przygotowywane przez rząd zmiany w przepisach mają doprecyzować zasady kontroli nad prywatnymi domami pomocy społecznej. Proponowane jest też poszerzenie kręgu osób zwolnionych z odpłatności za pobyt osoby bliskiej w takiej placówce.

08.01.2019

Pieniądze na pomoc społeczną w zasięgu samorządów

Pomoc społeczna

Samorządy mogą wnioskować o dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie seniorów, pomoc osobom chorym psychicznie i wykluczonym. To ostatnie dni naborów, przypominamy terminy.

03.01.2019

Do 21 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o dostępności

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Są szanse, żeby nowe prawo dotyczące ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów zaczęło obowiązywać jesienią 2019 roku - uważa resort rozwoju. Projekt przewiduje m.in. obowiązek zapewniania dostępności dla klientów przez urzędy oraz grzywny za brak dostępności.

27.12.2018

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy

W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

24.12.2018

Niepełnosprawni chcą wspomagania, nie ubezwłasnowolniania

Pomoc społeczna

Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą preferencyjnego traktowania, a tylko wyrównania szans. Obowiązujące przepisy niestety tego nie zapewniają. Wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, sądownictwa, napotykają wiele przeszkód przy załatwianiu spraw administracyjnych - uznali uczestnicy II Kongresu Praw Obywatelskich.

17.12.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski