Dodatek grzewczy obciążeniem dla gmin?

Pomoc społeczna

Do Sejmu wpłynął projekt, zgodnie z którym zlikwidowany ma być obecnie funkcjonujący dodatek energetyczny wypłacany z budżetu państwa, a wprowadzony dodatek grzewczy – jako zadanie własne gmin.

13.07.2018

WSA: Karta parkingowa - przywilej nie tylko dla wskazanych

Pomoc społeczna

Prywatny całodobowy ośrodek dla niepełnosprawnych może pełnić te same funkcje co dom pomocy społecznej. Może to zatem uzasadniać przyznanie kart parkingowych pojazdom wykorzystywanym na potrzeby jego...

12.07.2018

Do OPS po pomoc po wichurze

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za wypłatę świadczenia pomocy dla poszkodowanych przez wichurę.

25.06.2018

Miasto dopłaci niani

Pomoc społeczna

Samorząd Katowic dofinansuje rodzicom wynagrodzenie dla niani dla dzieci do lat 3. Miasto zapewni wsparcie w postaci refundacji kosztów do 1800 zł.

18.06.2018

Niskie zarobki powodem braku kadry w domach pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Środki na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych planowane są w budżetach domów pomocy społecznej. Natomiast DPS finansowane są z odpłatności mieszkańców, ich rodzin oraz gmin odpowiada...

15.03.2018

Senat za nowelą ustawy o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nowe przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają...

13.02.2018

Tychy kupiły od kurii nieruchomość na dom pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Blisko 10 mln zł zapłaciły władze Tychów (Śląskie) za nieruchomość w Kobiórze, którą kupiły od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej (DPS).

28.09.2017
1    22  23  24  25  26 
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski