Związek Powiatów Polskich przygotował uwagi do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Wyższe dofinansowanie

Zdaniem korporacji konieczne jest podniesienie kwoty dofinansowania utrzymania miesięcznego jednego miejsca w Klubie „Senior+” z kwoty 200 zł do kwoty 250 zł. Pozwoli to na zapewnienie sfinansowania realizacji zadania na odpowiednim poziomie.

ZPP wskazuje, że od momentu uchwalenia programu tj. od roku 2015, wynagrodzenie minimalne wzrosło z poziomu 1 750 zł brutto do poziomu 2 800 zł brutto w roku 2021. Należy też spodziewać się dalszych wzrostów płac w perspektywie do roku 2025. Podniesienie dofinansowania również dla realizacji Klubów „Senior +”, a nie tylko Dziennych Domów „Senior+” jak zostało wskazane w projekcie jest wskazane.

 


Samorządy wciąż nieprzygotowane do finansowania

ZPP zauważa, że projektodawca w Programie wskazuje, że wiele jednostek samorządu terytorialnego nie jest przygotowanych do finansowania ze środków własnych działania Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w dłuższej perspektywie czasowej. Przewidywana rezygnacja z konieczności zapewnienia trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat, może zdaniem ZPP spowodować, że iż samorządy nie będą zainteresowane skorzystaniem z Programu, z uwagi na konieczność jego dalszej realizacji, już bez dofinansowania, przez kolejne 3 lata.

Wiele samorządów zmaga się z licznymi problemami finansowymi, które ze względu na epidemię COVID-19 znacząco się pogłębiły. Samorządy te z całą pewnością nie będą zainteresowane zaciągnięciem tego typu zobowiązania, co z kolei przełoży się na trudności w osiągnięciu celu założonego w Programie – podkreślono w uwagach ZPP do projektu.