Które gminy przyjmą uchodźców?

Samorząd terytorialny

Rząd szuka miejsc dla uchodźców w gminach. Jednak nie dostaną one obiecanych tysięcy euro z Unii Europejskiej donosi Rzeczpospolita.

02.10.2015

Walkę ze smogiem zaczynają od kampanii informacyjnej

Samorząd terytorialny

Kampania społeczna poświęcona m.in. poprawie jakości powietrza i skutkom zdrowotnym związanym z tzw. niską emisją ruszyła w Rybniku (Śląskie). W sezonie grzewczym od lat notuje się tam występowanie...

02.10.2015

Poznań będzie inwestował w atrakcje nad rzeką Wartą

Samorząd terytorialny

Po udanym sezonie letnim Poznań chce rozwijać ofertę turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Wartą. W planach jest budowa nowej plaży, uruchomienie tramwaju wodnego, wymiana betonowej opaski, a nawet...

02.10.2015

Stosowanie klauzul społecznych wciąż niewystarczające

Zamówienia publiczne

Coraz więcej klauzul społecznych, ale wciąż zbyt mało by można było mówić o sukcesie. Stagnacja w stosowaniu kryteriów środowiskowych. Pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane jako wypełnienie...

02.10.2015

Senat poprawia ustawę o związkach metropolitalnych

Samorząd terytorialny

Możliwość tworzenia - przez rozporządzenie Rady Ministrów - związków metropolitalnych, do zadań których należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego i rozwoju obszaru związku zakłada ustawa, do...

01.10.2015

Muzeum Pamięci Sybiru zyskało tymczasową siedzibę

Powstające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru zyskało tymczasową siedzibę. W pierwszym kwartale 2016 roku zacznie prezentować tworzone wciąż zbiory w komunalnym budynku w centrum miasta. Docelowa...

01.10.2015

Ogłoszono dwa przetargi na Trasę Kaszubską

Zamówienia publiczne

GDDKiA ogłosiła dwa postępowania na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku od Lęborka do Gdyni czyli tzw. Trasy Kaszubskiej. Jest to ostatni z przetargów na realizację drogi S6 między...

01.10.2015