Straże gminne chcą wzmocnienia swej pozycji i gwarancji funkcjonowania swoich jednostek. Postulują też objęcie ich klauzulą pracy o szczególnym charakterze. Apel strażników wspierają samorządowcy. Ich zdaniem straż gminna i miejska powinna być dofinansowana z budżetu centralnego. Według ekspertów szanse na zmianę modelu finansowania są małe.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2020
Samorząd terytorialny
Poglądowy charakter opinii prawnej nie przesądza od razu, że dokument ten nie może nosić cech informacji o sprawach publicznych. Konieczne jest ustalenie celu jej sporządzenia. Jeżeli bowiem gmina zawarła ugodę na podstawie wydanych opinii prawnych, to nie miały one wyłącznie roboczego charakteru. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
15.07.2020
Prawnicy Administracja publiczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Istebna ws. deklaracji anty-LGBT. To pierwszy taki wyrok. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwały samorządów w tej sprawie, ale dotąd sądy odrzucały jego skargi.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Samorząd terytorialny
Nowe tematy i formy szkolenia, które usprawnią realizację zadań w urzędach administracji rządowej w czasie stanu epidemii COVID-19, przewiduje zaktualizowany Plan szkoleń centralnych na 2020 rok. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie lub online.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Wzrost płatności bezgotówkowych w placówkach pocztowych i u kurierów odnotowała Poczta Polska od połowy marca do końca czerwca. Więcej jest też transakcji płatnych BLIKiem. Poczta oferuje także inne wygodne rozwiązania, takie jak płatności w walucie karty wydanej przez zagraniczny bank czy cash-back.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli zbadała 21 ośrodków pomocy społecznej w 7 województwach by sprawdzić, jak wyglądają działania lokalnych władz mające ograniczyć ubóstwo na ich terenie. Okazuje się, że pomoc jest skuteczna, ale brakuje planowania, systematycznej i metodycznej oceny skuteczności jej przyznania, a przede wszystkim działań inicjowanych z urzędu
Agnieszka Matłacz
14.07.2020
Pomoc społeczna
Według ekspertów największą szansę na uznanie przez Sąd Najwyższy mają te protesty wyborcze, które dotyczą pozbawienia prawa do głosowania. Wśród powodów może być niedostarczenie pakietów wyborczych na czas. Udowodnienie wpływu na wynik wyborów zależy jednak od tego, jak dużo takich protestów będzie. A jeśli SN nie zdąży na czas, wybory trzeba będzie powtórzyć.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Prezes Lemańska "wyłącza się" od protestów wyborczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory
Protesty wyborcze, które napływają i będą napływać w związku z zakończonymi wyborami prezydenckimi rozpatrywać ma Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To ona oceni też ich ważność. Jak ustaliło Prawo.pl, z rozpatrywania tych spraw wyłączy się jednak prezes Izby - Joanna Lemańska.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
14.07.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory
W funkcjonowaniu obecnego systemu opieki medycznej musi wydarzyć się coś takiego, że decydenci zrozumieją wreszcie, iż tak dalej być nie może. Dlatego trzeba koniecznie opracować nowy projekt i uniknąć kompromisów na rzecz różnych grup interesów, czy partii politycznych. Nie ma innego wyjścia – twierdzi Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, były prezes NFZ.
Józef Kielar
14.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem informację o wynikach głosowania ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. Andrzej Duda otrzymał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 68,18 procent, w tym ponad 600 tys osób głosowało korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Przedwyborczy alert - czyli idź, zamiast zostać w domu

Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Alert RCB umożliwia szybkie dotarcie informacji do szerokiego grona odbiorców. Zazwyczaj jest wysyłany, żeby ostrzec przed niebezpieczeństwem. Przed drugą turą głosowań były wysyłane sms-y przypominające o pierwszeństwie obsługi w lokalach wyborczych. Mimo interpretacji, że celem było zapewnienie bezpieczeństwa w pandemii, są wątpliwości co do zgodności z prawem.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.07.2020
Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.07.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło Rejestr Dokumentów Publicznych, w którym zawarto m.in. informacje o wyglądzie obowiązujących w Polsce dokumentów i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem. Rejestr dostępny jest pod adresem www.gov.pl/app/rdp/.
Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Administracja publiczna RODO

Powiatom brakuje sprzętu do rejestracji pojazdów

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Starostwa powiatowe mają za mało komputerów do wykonania zadań z zakresu rejestracji pojazdów i wprowadzania danych do CEPiK. A ubiegłoroczne zmiany prawa dodatkowo obciążyły wydziały komunikacji wymierzaniem kar za niezarejestrowanie sprowadzonego pojazdu lub niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu auta.
Hanna Hendrysiak
13.07.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Sprawa dotyczyła konkursu na wolne stanowisko pracy w starostwie. Kandydat, który przegrał wszczął postępowanie przed WSA, ale zwycięzca w nim nie uczestniczył. Został on więc pozbawiony możności obrony swoich praw i zrealizowała się przesłanka nieważności postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
13.07.2020
Samorząd terytorialny
Rozważymy ewentualne zmiany dotyczące wypłaty dodatku uzupełniającego dla pedagogów - deklaruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. O zawieszenie wypłat tego świadczenia apelują samorządowcy. Kwestie wynagrodzeń nauczycieli będą dyskutowane w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Monika Sewastianowicz
13.07.2020
W sądach pierwszej instancji zaczyna już dominować pogląd, że premiowanie zaszczepionych dzieci do przedszkola i żłobka nie jest dyskryminacją. A nieszczepienie nie tyle jest realizacją konstytucyjnej wolności, ile świadomym wyborem polegającym na łamaniu prawa. Powstał jednak problem czy dzieci z odroczonym obowiązkiem traktować tak jak nieszczepione.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej w niedzielę, że nastąpił wzrost wykroczeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury. Policja przypomina, że do niej trzeba zgłaszać naruszenia ciszy wyborczej, takie jak rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, zrywanie plakatów, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory
W miejscowościach popularnych wśród urlopowiczów, nad morzem, w górach czy na Mazurach, konieczne było uruchomienie rezerw kart wyborczych. Głosowało tam wielu turystów na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przypomniał, że jeśli skarga od decyzji administracyjnej jest dotknięta brakami, to należy wezwać jej autora do ich uzupełnienia. Gdy mankamenty pisma nie zostaną uzupełnione w terminie, skarga zostanie odrzucona. Zagadnienie to wyjaśnia dr. hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP w Krakowie.
Aleksandra Partyk
12.07.2020
Administracja publiczna
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji w drugiej turze na godz. 12 - 24,73 procent osób uprawnionych do udziału w wyborach. To więcej niż podczas pierwszej tury o około 100 tysięcy. Może to oznaczać jeszcze wyższą frekwencję niż 28 czerwca, kiedy finalnie wyniosła 64,51 procent. O 30 procent zwiększyła się też liczba chętnych do głosowania za granicą.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Nawet do końca pracy lokali wyborczych fundacje, stowarzyszenia i organizacje mogą wyznaczyć społecznych obserwatorów wyborów. Przebieg dnia głosowania kontrolują specjalnie przygotowane osoby. Punktują między innymi braki w wyszkoleniu członków komisji, postępowanie z pakietami korespondencyjnymi czy stemplowanie kart do głosowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory
Lokale wyborcze są czynne w niedzielę 12 lipca w godzinach od 7 do 21. W tym roku głosowanie odbywa się w reżimie sanitarnym, wyborcy są więc zobowiązani do przestrzegania specjalnych zasad postępowania. Muszą zachować odstęp od innych osób i zakryć usta i nos. Oprócz dowodu osobistego warto zabrać swój długopis. W drugiej turze wybrane grupy osób głosują bez kolejki.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2020
Wybory
Poczta Polska przypomina, że wyborcy, którzy głosują korespondencyjnie, a nie wrzucili pakietu do skrzynki pocztowej, w dzień wyborów 12 lipca br. mogą z nim przyjść do lokalu wyborczego i wrzucić do urny w Obwodowej Komisji. Około 80 proc. pakietów zostało doręczonych do skrzynek, a ok. 19 proc., zgodnie z dyspozycją umieszczoną na przesyłce - "do drzwi lokalu”.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Budżety obywatelskie to ważny mechanizm demokracji lokalnej, którego pozytywne efekty można obserwować na co dzień. Bywają jednak problemy ze stosowaniem związanych z tym przepisów, a także sytuacje, gdy budżety są "listkami figowymi" dla władz samorządowych, kryjącymi brak kompleksowej strategii wzmacniania zaangażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty - mówi Adrian Misiejko.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.07.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W tym roku z powodu nauki zdalnej oceny na świadectwach były lepsze niż zwykle. Sypnęło też świadectwami z biało-czerwonym paskiem. Samorządy mają ustalone regulaminy odnośnie funduszy stypendialnych. Uczniów kwalifikujących się do wypłaty będzie więcej, więc dostaną mniej pieniędzy. Te nigdy nie były wielkie, ale to jednak kolejny wydatek ze szczupłej samorządowej kasy.
Beata Igielska
11.07.2020
Zarządzanie oświatą
Odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. Za niektóre trzeba zapłacić, inne są bezpłatne. Konieczne jest złożenie wniosku, ale formę każdy może wybrać dogodną dla siebie. O odpis aktu stanu cywilnego może wnioskować każda osoba, której akt dotyczy, ale również jej najbliżsi i określone instytucje.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2020
Prawo cywilne Administracja publiczna
Wciąż są wątpliwości, jak postępować przy cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu w wyroku sądu karnego – uważa Związek Powiatów Polskich i postuluje zmianę przepisu Kodeksu karnego wykonawczego lub rozporządzenia ministra.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2020
Samorząd terytorialny
Za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara grzywny nawet do miliona złotych. Nie można w tym czasie prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie zachęcać do głosowania. Zakaz obowiązuje od północy w piątek do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę 12 lipca.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2020
Wybory
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że przez fakt, iż nie doszło do debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich, obywatele RP pozbawieni zostali możliwości obiektywnego zapoznania się z programem i wizją prezydentury obu kandydatów. Apeluje o wypracowanie wspólnego standardu i formatu debat prezydenckich.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2020
Wybory
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski