Wsparcie finansowe dla inwestorów przy dodatkowych pracach wykonywanych podczas termomodernizacji, premiowanie inwestycji wprowadzających odnawialne źródła energii i większa pomoc dla samorządów remontujących budynki – to niektóre założenia nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych, podział projektu budowlanego na trzy części, zmiany w wykazie obiektów zwolnionych z uzyskiwania pozwolenia na budowę, pięcioletni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - takie zmiany wprowadza podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Budownictwo

Odpady: Nowe wymogi przeciwpożarowe dla składowisk

Środowisko Odpady BHP Prawo gospodarcze
W środę 4 marca wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. By skorzystać z okresu przejściowego na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, wniosek o uzgodnieni operatu przeciwpożarowego trzeba złożyć do 3 maja.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Środowisko Odpady BHP Prawo gospodarcze

44 tys. cudzoziemców uczy się w polskich szkołach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W polskich szkołach w roku szkolnym 2018/19 uczyło się około 44 000 cudzoziemców. Najwięcej Ukraińców, ale dużo jest też uczniów z Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii. To wyzwanie dla systemu edukacji, a największym problemem jest bariera językowa. Nie wszędzie jest zrozumienie, że język polski powinien być w takich szkołach taktowany jako język szkolnej edukacji.
Beata Igielska
04.03.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W Polsce istnieje konieczność dalszej budowy spalarni – potwierdza resort klimatu, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom wielu samorządów. Podkreślają one, że termiczne przetwarzanie śmieci jest alternatywą dla ich zalegania na składowiskach i uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak te inwestycje nie mogą już liczyć na wsparcie UE.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi - nie będzie trzeba stosować prawa budowlanego. Nie będzie potrzebny projekt, pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków, itp. Zdaniem ekspertów to zbyt ogólny przepis, który pod osłoną walki z epidemią, stworzy pole do nadużyć, nawet tam, gdzie obecnie budować nie można.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Budownictwo Koronawirus a prawo
Projekt rozporządzenia przewiduje 6-proc. podwyżki dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Wzrost wynagrodzeń nastąpić ma z wyrównaniem od 1 stycznia.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2020
Administracja publiczna
W 2020 roku powstanie 191 nowych klubów i domów dziennego pobytu dla osób starszych. Dofinansowanie...
Grażyna J. Leśniak
03.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Samorządowcy ze Śląska apelują o konsultowanie inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Ich zdaniem budowa nowych korytarzy drogowych i kolejowych grozi wywłaszczeniami tysięcy mieszkańców, wyburzeń domów oraz kataklizmem urbanistycznym i planistycznym. Jak oceniają, rząd prowadzi konsultacje "zza biurka".
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Przetargi: UZP podpowiada jak wprowadzać zmiany w umowach

Środowisko Zamówienia publiczne Budownictwo
Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzory tzw. klauzul przeglądowych dla 12 branż. Eksperci nie mają wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku, który powinien poprawić relacje między wykonawcami a zamawiającymi. Dotychczas ci drudzy niechętnie dopuszczali zmiany w umowach, a sprawy często kończyły się w sądach.
Jolanta Ojczyk
03.03.2020
Środowisko Zamówienia publiczne Budownictwo

Samorządy chcą wyższych wpływów z PIT, bo brakuje na drogi i kanalizację

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Władze lokalne powinny mieć odpowiednie zasoby pieniędzy i funkcjonować w stabilnych warunkach prawnych – uważają samorządowcy. Ich zdaniem obniżki podatku PIT w ciągu roku nie budują zaufania między rządem a samorządem. Są też wśród przyczyn naruszeń zasady adekwatności, zgodnie z którą prawo nie powinno ograniczać dochodów samorządów, żeby nie mogły realizować zadań.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Siedemnaście projektów uczelni ze średnich miast otrzyma prawie 30 mln zł dofinansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło wyniki konkursu na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Szkolnictwo wyższe

Senat szykuje cztery projekty dla poprawy finansów samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Projekt ustawy przywracającej subwencję rekompensującą w systemie dochodów samorządów, zmiana ustawy o dochodach samorządów w zakresie rekompensaty z tytułu ubytków w dochodach z PIT, wprowadzenie subwencji rozwojowej oraz subwencji ekologicznej – to inicjatywy, które wniesie senacka komisja samorządu do procesu legislacyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Samorządowcy: Pogarsza się sytuacja ekonomiczna miast i gmin

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Z przygotowanego przez Związek Miast Polskich raportu o stanie finansów samorządów wynika, że gwałtownie rosną koszty zadań publicznych, a jednocześnie spadają dochody samorządów - twierdzi Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, prezes Związku Miast Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Szykują się zmiany w systemie finansów samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Specjalny zespół ekspertów rządowych, samorządowych i przedstawicieli środowisk naukowych ma wypracować propozycje zmian w obszarze finansów samorządowych. Rezultatem prac ma być zwiększenie stabilności tego systemu, poprawa jego wydajności fiskalnej, zwiększenie samodzielności finansowej samorządów i ich władztwa podatkowego.
Hanna Hendrysiak
02.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Sejm uchwali specjalną ustawę do walki z koronawirusem

Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Późnym wieczorem w niedzielę do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponieważ w poniedziałek zbiera się w tej sprawie Sejm, ustawa jeszcze tego dnia może zostać uchwalona.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Specjalny system wesprze działania wójtów, burmistrzów i radnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Dane dotyczące procesu świadczenia usług publicznych mają być wkrótce zebrane w jeden system informatyczny, który ma służyć ich monitorowaniu i być udostępniony dla wszystkich. Będzie wspierał samorządy w podejmowaniu decyzji, przedsiębiorcom pomoże w lokalizacji firmy, a mieszkańcom umożliwi kontrolę. Co ważne, ma wpłynąć na obniżenie kosztów administracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Branżę odpadową czeka kolejna kosztowna i niebezpieczna zmiana. Baza Danych o Odpadach ma być połączona z bazą podatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rozwoju. Eksperci uważają, że prace nad nią powinny zostać wstrzymane do czasu aż BDO zacznie działać. Inaczej przedsiębiorcy będą narażeni na koszty, kontrole i kary.
Jolanta Ojczyk
02.03.2020
Środowisko Prawo gospodarcze

WSA: Jednoosobowa firma też musi udzielić informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu regularnych przewozów związanych z transportem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej. Świadczy ona bowiem usługi o charakterze użyteczności publicznej i realizuje obowiązek jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł WSA w Olsztynie.
Dorian Lesner
02.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
W tej kadencji poświęcimy bardzo dużo uwagi na poprawę programów kształcenia - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podsumowując 100 dni rządu podkreślał też, że jego rząd chce, by nauczyciele jak najwięcej zarabiali i że przyrost subwencji oświatowej w ostatnich latach został w ogromnej większości przeznaczony na podwyżki dla nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
29.02.2020
Zarządzanie oświatą
Wyodrębnienie dwóch nowych działów: klimatu i aktywów państwowych to jedna z ważniejszych zmian w ustawie, która właśnie wchodzi w życie. Ustawa o działach administracji rządowej wzmacnia też pozycję ministra rozwoju w zakresie koordynowania polityki gospodarczej. Wprowadza zmiany w prawie sto aktów prawnych dotyczących gospodarki, Polaków za granicą czy równego traktowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.02.2020
Administracja publiczna

Sądy: Każdy może wiedzieć, ile zarabia urzędnik i nauczyciel

Kadry w oświacie Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Szkolną listę płac można opublikować w gazecie - uznał sąd. Wywołało to spore wzburzenia w środowisku, a także wątpliwości ministra edukacji, czy to zgodne z prawem. Problemem może być brak odpowiedniej definicji osoby, która prawuje funkcje publiczne. Część ekspertów ma też wątpliwości, czy ujawnienie pasków wynagrodzeń jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
Monika Sewastianowicz
29.02.2020
Kadry w oświacie Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Organizacja imprez masowych podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje w tej sprawie do głównego inspektora sanitarnego – podał w piątek GIS.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2020
Koronawirus a prawo
Ujawnienie danych osobowych sędziów piłkarskich w internecie będzie kosztować Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ponad 55 tysięcy złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 28 lutego potwierdził, że związek musi zapłacić grzywnę za brak staranności w przetwarzaniu danych, jaką nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie RODO.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2020
Administracja publiczna RODO

Miasta: Spadają dochody samorządów z PIT – są dane potwierdzające

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Związek Miast Polskich zebrał w swoich miastach członkowskich dane, które potwierdzają obawy, że spadają dochody samorządów związane z wpływami w ich budżetach z tytułu podatku PIT. Na ankietę przeprowadzoną w dniach 24-28 lutego odpowiedziało 241 miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.02.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

RODO nie zabrania wysłania sms-a o koronawirusie

Administracja publiczna RODO Koronawirus a prawo
Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nie stoją w sprzeczności z przesyłaniem do użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV - poinformował w piątek Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2020
Administracja publiczna RODO Koronawirus a prawo
Po zakupie, sprzedaży lub przekazaniu auta komuś z rodziny jako darowiznę, trzeba o tym powiadomić urząd. Od początku roku za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara finansowa. Resort cyfryzacji uruchomił e-usługę, dzięki której nie trzeba stać w kolejce w wydziale komunikacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.02.2020
Administracja publiczna
Od połowy stycznia, kiedy zmieniły się przepisy ustawy o dowodach osobistych, blisko 250 osób nie mogło opuścić kraju w związku z tym, że strażnicy graniczni stwierdzili nieważność ich dowodów osobistych. Przyczyną nieważności dokumentu może być np. zmiana nazwiska.
Agnieszka Matłacz
28.02.2020
Administracja publiczna
Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest szersze niż w Kodeksie karnym. Organ musi wykazać, że poza osobami wymienionymi w jego odpowiedzi nikt inny nie pełni takiej funkcji. Konieczne jest też uzasadnienie, dlaczego odmówił tego przymiotu innym pracownikom. Tak orzekł WSA w Gdańsku.
Dorian Lesner
28.02.2020
Administracja publiczna Prawo pracy
Dyrektorzy szpitali powiatowych liczą na to, że młodzi lekarze zobowiązani do obycia części specjalizacji w mniejszym szpitalu, zasilą szeregi ich kadry i umożliwią dopięcie dyżurów. Tymczasem rezydenci nie chcą kształcić się ani pracować w mniejszych placówkach medycznych i niechętnie patrzą na projekt ustawy w tej sprawie.
Katarzyna Nowosielska
28.02.2020
Zawody medyczne