Gminy nie będą musiały pobierać podatku od nieruchomości od samych siebie - zakłada nowelizacja...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Łodzi po raz kolejny podróżowali w piątek łódzkim szlakiem św. Jana Pawła II, który...
PAP
12.06.2015
Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Organ...
Marianna Sokołowska
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Warsztaty, wystawy, debaty złożą się na Festiwal Myślenia Projektowego, organizowany w Łódzkiem od...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Dziesięć ofert wypłynęło w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka A1 między węzłami...
PAP
12.06.2015
Zamówienia publiczne
Zarząd powiatu, a nie jak dotychczas rada, będzie uchwalać regulamin organizacyjny starostwa...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
PKP SA ogłosiły przetargi na remonty dworców w województwie podlaskim. Prace obejmą obiekty w...
Inny
12.06.2015
Zamówienia publiczne
467 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Krakowie pozytywnie przeszło weryfikację. O...
PAP
12.06.2015
Finanse samorządów
Marszałkowie województw są odpowiedzialni za sprowadzenie do kraju klientów niewypłacalnych biur...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Jedna firma będzie odpowiadać przez najbliższe cztery lata za odbiór odpadów komunalnych z terenu...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
W lipcu GDDKiA powinna podpisać ze spółką Dragados umowę na projekt i budowę zachodniej obwodnicy...
Inny
12.06.2015
Zamówienia publiczne
Zgodnie z nową dyrektywą zamówieniową zamawiający ma prawo zrezygnować z przetargu, jeśli...
Inny
12.06.2015
Zamówienia publiczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku będzie musiał ustalić, czy legalne jest...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
W ostatnią środę odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatrywała odwołania...
Inny
12.06.2015
Zamówienia publiczne
Przez dwa lata mają zostać przedstawione plany działań miast na wypadek m.in. wichur, nawalnego...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Dzięki środkom UE władze Świętochłowic (Śląskie) uratowały przed zniszczeniem dwie wieże wyciągowe...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Samorząd powiatu trzebnickiego i władze wrocławskiej uczelni medycznej konsolidują dwa szpitale....
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Jedna firma będzie odpowiadać przez najbliższe cztery lata za odbiór odpadów komunalnych z terenu...
PAP
12.06.2015
Zamówienia publiczne
Blok operacyjny, izba przyjęć, ośrodek rehabilitacji neurologicznej i nowoczesny sprzęt medyczny -...
PAP
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi powinien zostać przedstawiony do zaopiniowania...
Anna Dudrewicz
12.06.2015
Samorząd terytorialny
Nikołaj Cukanow może zostać pierwszym gubernatorem obwodu kaliningradzkiego, który będzie sprawować...
PAP
11.06.2015
Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej, zastępca dyrektora ZTM Łukasz Puchalski...
PAP
11.06.2015
Ponad 300 wydarzeń przygotowali organizatorzy tegorocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki Woj....
PAP
11.06.2015
W Płocku (Mazowieckie) rozpoczęła się akcja Koperta życia. Polega ona na rozdawaniu osobom w...
PAP
11.06.2015
Samorząd terytorialny

Ile zarabia ławnik sądowy?

Samorząd terytorialny
Co cztery lata przeprowadza się wybory ławników do sądów powszechnych. Osoby zainteresowane byciem...
Karol Kozłowski
11.06.2015
Samorząd terytorialny
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie ogłosił przetarg na opracowanie projektu...
Inny
11.06.2015
Zamówienia publiczne
Prawie 50 mln zł może odzyskać budżet Bytomia (Śląskie) dzięki abolicji czynszowej. Dłużnicy muszą...
PAP
11.06.2015
Samorząd terytorialny
Łodź to główny partner PZL-Świdnik w razie wybrania śmigłowca AW149 w przetargu MON, a utworzone...
PAP
11.06.2015
Zamówienia publiczne
17 czerwca br. wystartuje pierwszy z konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie...
PAP
11.06.2015
Samorząd terytorialny
Ok. 300 pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 demonstrowało w środę w Łodzi swoje...
PAP
11.06.2015
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski