W piątek w Tarnowskich Górach porozumienie w tej sprawie, nazwane Deklaracją Tarnogórską, podpisały władze samorządowe Krupskiego Młyna, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, Tarnowskich Gór i Tworoga oraz przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.

W opinii uczestników uroczystości – polityków, przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki - podpisanie Deklaracji to doskonały przykład partnerstwa publiczno-prywatnego i wzór dla innych gmin w kraju.

Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech przypomniał, że prawie pięć wieków temu książę opolski Jan II Dobry nadał temu miastu „Ordunek Gorny”, czyli najstarszy zbiór praw górniczych. „To był zaczyn i fundament potężnego skoku cywilizacyjnego. Tu zaczęto wdrażać najnowocześniejsze europejskie technologie, wykorzystywane w przemyśle. Podpisywana dziś Deklaracja Tarnogórska także ma być impulsem rozwojowym” - oświadczył.

Sygnatariusze porozumienia chcą stawiać na badania i wdrożenia nowoczesnych technologii w przemyśle. Liczą, że dzięki połączeniu wysiłków samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i instytutami naukowymi uda się pozyskać unijne pieniądze na ten cel. Czech zauważył, że w latach 2014-20 ogromna część środków z Unii Europejskiej będzie przekazywana właśnie na innowacje.

„Chcemy wspólnie opracować strategię, wspólnie poszukać możliwości sięgnięcia po te pieniądze, a więc dokonać skoku cywilizacyjnego” - powiedział burmistrz. Choć pod dokumentem podpisało się na razie pięć podmiotów, ma to być dopiero początek, do współpracy są zaproszone inne samorządy terytorialne i gospodarcze w regionie.

Pochodząca z Tarnowskich Gór wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej wyraziła nadzieję, że porozumienie zaowocuje poprawą jakości życia w regionie. Eurodeputowany Jerzy Buzek jest przekonany, że efekty porozumienia będą widoczne już w perspektywie kilku najbliższych lat. Powołując się na przykład Finlandii wskazał, że innowacje najlepiej rozwijają się w ośrodkach liczących około 100-150 tys. mieszkańców.

B. premier ocenił, że podpisana w piątek umowa to napawający optymizmem zalążek partnerstwa publiczno-prywatnego. „Bardzo państwu życzymy sukcesu w tej dziedzinie, byłby to pewnie największy taki sukces w Polsce, gdyby wam się to udało” - podkreślił.

„Jesteście kapitalnym przykładem dla innych (…) dla gmin traktujących siebie nawzajem poważnie - działających na zasadzie partnerskiej ” - dodał wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Ocenił, że powierzonych mu zadań nie spełnił powołany przed kilkoma laty Górnośląski Związek Metropolitalny, skupiający 14 miast aglomeracji katowickiej, bo samorządy nie mogły zrzec się części swoich kompetencji.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski zwrócił uwagę, że w Tarnowskich Górach spotkali się przedstawiciele różnych opcji politycznych - nie po to, by się kłócić, ale by coś razem budować. „Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym to coś, o co zabiegamy od lat 20” - podkreślił Arendarski. Dodał, że mimo dużych postępów polskiej gospodarki, wciąż brakuje w niej właśnie innowacyjności i kapitału społecznego – umiejętności współpracy i zaufania.

Zgodnie z treścią Deklaracji, sygnatariusze opracują wspólną strategię rozwoju na najbliższe lata, uwzględniającą unijną politykę spójności. Gminy chcą współpracować w tej dziedzinie z resortem rozwoju regionalnego i samorządem wojewódzkim. Zamierzają też stworzyć korzystne warunki dla rozwoju przemysłu, handlu i usług opartych o innowacyjność, nowe technologie, korzystających ze współpracy podmiotów gospodarczych, gmin i nauki.

Treść Deklaracji Tarnogórskiej odwołuje się do wyzwań zawartych w strategii „Europa 2020” - długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego UE, który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Do priorytetów strategii należą: wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Honorowy patronat nad uroczystością sprawowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. (PAP)

kon/ je/ jbr/