GDDKiA dokonała otwarcia ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi...
Magdalena Sowula
13.07.2015
Zamówienia publiczne
Współpracę woj. mazowieckiego i łódzkiego w zakresie m.in. nauki czy badań zakłada projekt...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Członek powiatowej rady zatrudnienia może mieć podpisaną umowę ze starostą na zwrot kosztów...
Paweł Ziółkowski
13.07.2015
Samorząd terytorialny
We wtorek rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Łodzi ma zatwierdzić aneksy do Kontraktów Terytorialnych...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi jest swoistym przewodnikiem po problematyce...
Karol Kozłowski
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Brak podstawy prawnej pozwalającej organowi na pominięcie w decyzji udzielającej pozwolenia...
Marek Gall
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Obserwacja działalności organów gmin, powiatów i województw, a także analiza rozstrzygnięć...
Jakub H. Szlachetko
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Opole ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy...
Magdalena Sowula
13.07.2015
Zamówienia publiczne
Na drugim wyjazdowym w historii posiedzeniu Rady Ministrów w Łodzi będziemy mówić o ważnych...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wydała zezwolenie na realizację inwestycji...
PAP
13.07.2015
Zamówienia publiczne
Program budowy tanich mieszkań czynszowych dla osób niemających zdolności kredytowej do...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Do końca września br. należąca do 12 samorządów aglomeracji katowickiej spółka Tramwaje Śląskie...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
To prawdziwa rewolucja w historycznym centrum Rzymu - tak media określają postulowane od lat...
PAP
13.07.2015
Prezydent Olsztyna wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że miasto zerwało umowę z poprzednim...
PAP
13.07.2015
Zamówienia publiczne
Rewitalizacja zabytków, tworzenie ekspozycji muzealnych i wystaw o charakterze transgranicznym,...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Na podstawie petycji skierowanych do Senatu w 2014 roku powstały cztery projekty ustaw...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Kilkanaście hotspotów, czyli bezprzewodowego dostępu do internetu, zainstalowano w Łomży...
PAP
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Stołeczny ośrodek dla osób nietrzeźwych nie jest wierzycielem uprawnionym do wystawienia...
Anna Dudrewicz
13.07.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Olsztyna wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że miasto zerwało umowę z poprzednim...
PAP
12.07.2015
Samorząd terytorialny
W białostockim Urzędzie Miejskim powstało Centrum Konsultacji i Partycypacji, które będzie zajmować...
PAP
12.07.2015
Samorząd terytorialny
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i...
Magdalena Sowula
12.07.2015
Zamówienia publiczne
Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ. Czy ma tego prawo? Czy...
Monika Bieńko
12.07.2015
Zamówienia publiczne
W Krakowie powstaje nowy park Ogrody Łobzów. Od soboty będzie można korzystać z pierwszej jego...
PAP
11.07.2015
GDDKiA złożyła pierwsze wnioski o dofinansowanie UE inwestycji drogowych z programu operacyjnego...
PAP
11.07.2015
Zamówienia publiczne
Zamawiający nie może naliczyć wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia, które...
Magdalena Sowula
11.07.2015
Zamówienia publiczne
Po raz pierwszy Warszawa będzie pełniła funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu funduszy UE...
PAP
11.07.2015
Samorząd terytorialny
Stoiska z płytami winylowymi, warsztaty graffiti i koncert hip-hopowych standardów w jazzowej...
PAP
11.07.2015
We wtorek rząd, na wyjazdowym posiedzeniu w Łodzi, ma przyjąć program regionalny dla Polski...
PAP
11.07.2015
Samorząd terytorialny
Umożliwienie stronom negocjowania waloryzacji płac w chwili ogłoszenia, a nie wejścia w życie...
PAP
10.07.2015
Zamówienia publiczne
Senat bez poprawek zaakceptował w piątek ustawę, która ma rozwiązać problem nieruchomości...
PAP
10.07.2015
Samorząd terytorialny