Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej...
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Urzędy idą śladem sektora prywatnego i kontrolują aktywność urzędników w sieci - informuje...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Gmina Olsztyn przygotuje i sfinansuje dokumentację dotyczącą przebiegu i wariantów północnej...
PAP
29.10.2015
Zamówienia publiczne
Trwający od blisko roku spór pomiędzy starostwem powiatowym w Giżycku, a operatorem miejscowego...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Przetarg na system E-Zamówienia niestety się opóźni. Projekt UZP dot. stworzenia specjalnej...
Magdalena Sowula
29.10.2015
Zamówienia publiczne
W urzędach administracji samorządowej posiadających system zarządzania jakością według norm ISO...
Izabela Seredocha
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Płock poprzez naliczenie kar rozliczy lokalne sztaby wyborcze za umieszczenie plakatów w ramach...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Poczta Polska i Polska Grupa Pocztowa złożyły swoje oferty w przetargu na dostarczanie przesyłek...
PAP
29.10.2015
Zamówienia publiczne
Prawie 31 mln euro do roku 2020 będą mogły pozyskać samorządy 35 opolskich miasta na projekty dot....
PAP
29.10.2015
Finanse samorządów
Prawie 700 tys. zł na rewitalizację trzech ponad stuletnich zabytkowych parków otrzymał Bytom z...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może rozstrzygać członek kolegium, raz już uczestniczący...
Anna Dudrewicz
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Organ wydający interpretację podatkową jest związany merytorycznie zakresem problemu prawnego, jaki...
Anna Dudrewicz
29.10.2015
Samorząd terytorialny
W Mielcu (Podkarpackie) powstał inkubator przedsiębiorczości dla małych firm. W ramach projektu...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Gmina Olsztyn przygotuje i sfinansuje dokumentację dotyczącą przebiegu i wariantów północnej...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Zamówienia in house, nieprecyzyjne zapisy pozwalające na swobodną interpretację przepisów,...
Magdalena Sowula
29.10.2015
Zamówienia publiczne
Związek Powiatów Polskich chce, by wejście w życie przepisów dotyczących projektu CEPIK 2.0 zostało...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która umożliwia powoływanie związków metropolitalnych;...
PAP
29.10.2015
Samorząd terytorialny
Drukarnie dostarczające karty do głosowania w Bułgarii zwróciły się do Centralnej Komisji...
PAP
28.10.2015
Micheil Saakszwili, b. prezydent Gruzji i szef administracji obwodowej w Odessie na południu...
PAP
28.10.2015
Do 2018 r. roku ma powstać Radomskie Centrum Sportu. Do 4 grudnia br. firmy zainteresowane budową...
PAP
28.10.2015
Zamówienia publiczne
Oferta Sygnity za 20,6 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na utrzymanie,...
PAP
28.10.2015
Zamówienia publiczne
Do 2018 r. roku ma powstać Radomskie Centrum Sportu. Do 4 grudnia br. firmy zainteresowane budową...
PAP
28.10.2015
Samorząd terytorialny
Zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu...
Anna Dudrewicz
28.10.2015
Samorząd terytorialny
Książka Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy to zbiór opracowań...
Karol Kozłowski
28.10.2015
Samorząd terytorialny
Upowszechnianie wiedzy na temat aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przez omówienie...
Magdalena Sowula
28.10.2015
Zamówienia publiczne
Dziś rano otwarty został Most Łazienkowski w Warszawie, który odbudowano po pożarze. Wykonawca...
PAP
28.10.2015
Zamówienia publiczne
Powołanie nowego zarządu regionu czeka sejmik województwa podlaskiego - taki jest skutek zdobycia...
PAP
28.10.2015
Samorząd terytorialny
Na etapie oceny i badania ofert jeden z wykonawców poprosił o skan pozostałych ofert a następnie...
Katarzyna Eger
28.10.2015
Zamówienia publiczne
20 firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na zaprojektowanie i...
PAP
28.10.2015
Zamówienia publiczne
Tylko jedna gmina w woj. warmińsko-mazurskim zadeklarowała gotowość przyjęcia uchodźców -...
PAP
28.10.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski