Samorządowcy z Zakopanego spierają się o odpowiedzialność za utratę przez miasto wpływu na...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Przy braku przymiotu osobowości prawnej jednostka pomocnicza gminy nie może zawrzeć z gminą umowy...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Nowelizacja PZP, która ma na celu wdrożenie nowych unijnych dyrektyw rozszerza nieco ochronę prawną...
Magdalena Sowula
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami i wnioskami oraz projekt aneksu arkusza...
Anna Dudrewicz
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Organ, który stwierdził, że rekultywacja jest prowadzona niezgodnie z warunkami określonymi w...
Janusz Jerzy
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Skoro nie można ustalić ani miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu to właściwość miejscową organu...
Anna Dudrewicz
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Za integralnością i trwałością podziału administracyjnego województw opowiedzieli się we wtorek...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Specustawa, zgodnie z którą zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowalne w związku z...
Magdalena Sowula
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Nie wszyscy wiedzą, że Wielkopolska jest kolebką polskiej państwowości obchody 1050-lecia chrztu...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
W najbliższych dniach samorząd woj. śląskiego chce rozstrzygnąć przetarg na roboty kubaturowe na...
PAP
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 1,8 mln zł na wsparcie prac konserwatorskich i...
PAP
23.03.2016
Finanse samorządów
Jedna trzecia stołecznych wpływów pochodzi z podatków PIT płaconych przez mieszkańców Warszawy; w...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje budowę wodociągu...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
W II połowie 2019 r. zakończą się prace nad przebudową dwóch historycznych, najbardziej...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Niemal 2,5 mln zł rządowego wsparcia otrzymają Starachowice (Świętokrzyskie) na przygotowanie...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Do końca września 2017 roku ma być gotowa obwodnica miejscowości Czarnowąsy pod Opolem. Umowę na...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Samorządy bardzo odpowiedzialnie i poważnie podeszły do przygotowań do realizacji programu Rodzina...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Plany gospodarki niskoemisyjnej to szansa na poprawę jakości powietrza w gminach - ocenił prof....
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Wojewoda lubuski podpisał we wtorek umowy z przedstawicielami samorządów na dofinansowanie...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Korzystanie z instrumentów finansowych jako narzędzia realizacji programów finansowanych ze środków...
Bartłomiej Kardas
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Ponad cztery lata trwało rozpatrywanie skargi Moniki W. z Ustki, która procesowała się o 42 grosze...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Mogiła górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni Kleofas w 1896 roku zostanie odrestaurowana...
PAP
22.03.2016
Samorząd terytorialny
W warszawskim merze został podniesiony stan bezpieczeństwa, została zwiększona liczba patroli -...
PAP
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Dofinansowanie na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji obszarów wymagających...
Norbert Bonin
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń budowy. Do prowadzenia rejestru...
Adam Bochentyn
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Dobiegniew jest jedyną lubuską gminą, która otrzyma dofinansowanie w konkursie Modelowa...
PAP
22.03.2016
Samorząd terytorialny
W najbliższych dniach samorząd woj. śląskiego chce rozstrzygnąć przetarg na roboty kubaturowe na...
PAP
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą zamówienia na dostawy, usługi i roboty...
PAP
22.03.2016
Zamówienia publiczne
Na pracowników szkół i placówek oświatowych nie można bez ich zgody wyrażonej w właściwej umowie...
Norbert Bonin
22.03.2016
Samorząd terytorialny
Oferta Torpolu za 57,2 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na...
PAP
22.03.2016
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski