Poinformował o tym w poniedziałek na spotkaniu z mediami wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski. To o 3,3 mln zł więcej niż w ub. roku.

Fundusze PFRON mają być uruchomione jeszcze w marcu. Zdaniem Piątkowskiego "będą to pieniądze poprawiające życie niepełnosprawnych - przede wszystkim zawodowe, ale i społeczne". Jak mówił kwota 10,5 mln zł przeznaczona zostanie na aktywizację społeczną m.in. warsztaty terapii zajęciowej, likwidację barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Pozostałe 4,5 mln zł przekazane będą m.in.: na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych; na podjęcie przez nich własnej działalności gospodarczej, na ich szkolenia, staże.

Obecny na konferencji prasowej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Paweł Blachowski przypomniał, że w ubiegłym roku UP miał tylko 2,9 mln zł na likwidację bezrobocia wśród niepełnosprawnych, a dofinansowanie do miejsca pracy wynosiło tylko 35 tys. zł. W tym roku - dzięki większym pieniądzom - dotacja do miejsca pracy wyniesie 50 tys. zł.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone zarówno na doposażenie stanowiska w odpowiedni sprzęt, jak i na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzysta z nich 45 pracodawców i 45 niepełnosprawnych, otwierających własną działalność.

Wiceprezydent zwrócił też uwagę, że oprócz wspomnianych 15 mln zł miasto spodziewa się kolejnych 2,5 mln zł w ramach programu "Aktywny samorząd". Pieniądze te zostaną przeznaczone na m.in.: opłaty za studia; zniesienie barier w komunikowaniu się (np. aparaty słuchowe) oraz sprzęt ortopedyczny (np. wózki inwalidzkie); opłaty za żłobek i przedszkole dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Jak informuje magistrat w Łodzi mieszka około 4,5 tys. osób niepełnosprawnych. Obecnie Urząd Pracy ma 90 ofert do nich skierowanych. Poszukiwani są zarówno pracownicy biurowi, jak i kierowcy, hydraulicy, pracownicy do ochrony mienia i inni. (PAP)