Naprawa sytuacji wynikającej z wyeliminowania pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu...
Alicja Plucińska-Filipowicz
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinna być pobrana pełna stawka opłaty skarbowej za...
Janusz Jerzy
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Jeżeli ze zwolnienia lekarskiego wynika, że przeszkoda do złożenia odwołania w terminie nie była...
Tomasz Gawroński
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Czy, wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które nie...
Janusz Jerzy
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz znieważenie policjanta i strażnika...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą jest zobowiązana do złożenia listy podmiotów należących do...
Magdalena Sowula
30.04.2014
Zamówienia publiczne
Inwestycje w budowę i remont dróg oraz poprawa infrastruktury turystycznej, to zdaniem władz...
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Miasto Opole ogłosiło przetarg na remont istniejącej od 1968 roku hali widowiskowo-sportowej...
PAP
30.04.2014
Zamówienia publiczne
Firma Erbud złożyła odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ws. unieważnionych przetargów na...
PAP
30.04.2014
Zamówienia publiczne
Zamiar stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli. Wystarczy, iż zamiar taki wynika z...
Anna Dudrewicz
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza m.in. poprzez likwidację pieców węglowych - to cel...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Rusza projekt Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która będzie umożliwiać zniżki w instytucjach...
PAP
30.04.2014
Samorząd terytorialny
Burmistrz Bemowa Albert Stoma zrezygnował urzędu. Odejdzie za tydzień - 7 maja. Nadzwyczajna sesja...
PAP
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Miasto Opole ogłosiło przetarg na remont istniejącej od 1968 roku hali widowiskowo-sportowej...
PAP
29.04.2014
Firma Erbud złożyła odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ws. unieważnionych przetargów na...
PAP
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Nie tylko mikro, małe i średnie, ale również duże firmy (jako podwykonawcy), będą mogły zwrócić się...
Krzysztof Sobczak
29.04.2014
Zamówienia publiczne
Jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót dla LCS...
Magdalena Sowula
29.04.2014
Zamówienia publiczne
Czy w ramach opłaty za korzystanie ze środowiska gmina może zakupić worki do segregacji odpadów i...
Janusz Jerzy
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Fakt, że właściciel zwierzęcia nie może sprawować nad nim opieki z powodu długotrwałego pobytu w...
Anna Dudrewicz
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Rozpadł się klub radnych SLD w sejmiku województwa łódzkiego. Troje jego dotychczasowych członków...
PAP
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Kraków to pierwsze polskie miasto, które ma linię autobusową w pełni obsługiwaną przez pojazdy...
PAP
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po raz trzeci przedłużył termin...
PAP
29.04.2014
Zamówienia publiczne
Możliwość tworzenia centrów usług wspólnych i zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia jednostek...
Karol Kozłowski
29.04.2014
Samorząd terytorialny
Uruchomienie lotniska, modernizacja dróg, usprawnienie komunikacji to niektóre efekty wykorzystania...
PAP
29.04.2014
Bez pieniędzy z UE wiele inwestycji nigdy by nie powstało, inne ciągnęłyby się latami - uważa...
PAP
29.04.2014
Jeśli zamawiający w przetargu nie uznał za stosowne wprowadzanie dodatkowych wymagań do siwz, to...
Magdalena Sowula
29.04.2014
Zamówienia publiczne
Prawie 5 mld zł pozyskały Gdańsk, Gdynia i Sopot z funduszy UE w latach 2004-2014. Głównym celem...
PAP
29.04.2014