Ustanowienie wspólnej europejskiej normy e-faktury w zamówieniach publicznych akceptowanej przez...
Rafał Bujalski
06.05.2014
Zamówienia publiczne
Od 1 maja do końca roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 800 zł. W 2015 r. kwota wzrośnie o 400 zł,...
Karol Kozłowski
06.05.2014
Samorząd terytorialny
Czy zamawiający zawsze ma obowiązek wyjaśniać tajemnicę przedsiębiorstwa? O co konkretnie...
Bartłomiej Kardas
06.05.2014
Zamówienia publiczne
15 czerwca mija termin zgłoszeń do szóstej edycji konkursu Samorząd Równych Szans. Konkurs stanowi...
Karol Kozłowski
06.05.2014
Samorząd terytorialny
Polscy wykonawcy zdobyli w zeszłym roku 89 zamówień publicznych na terenie Unii Europejskiej (poza...
Anna Stańczuk
06.05.2014
Zamówienia publiczne
W poniedziałek olsztyński Sąd Okręgowy formalnie wypowiedział umowę firmie Polbud, która...
PAP
06.05.2014
Zamówienia publiczne
Sprawowanie przez radnego funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w której gmina ma swoje...
Anna Dudrewicz
06.05.2014
Samorząd terytorialny
3,3 mln zł przeznaczyły władze samorządowe Olsztyna na realizację pomysłów mieszkańców w 2015 roku....
PAP
06.05.2014
Finanse samorządów
Kieleccy radni nie wygasili mandatu radnemu SLD Stanisławowi Rupniewskiemu, który prowadzi firmę...
PAP
06.05.2014
Samorząd terytorialny
Pomysły projektantów wzornictwa przemysłowego, firm i studentów realizować będzie Centrum...
PAP
06.05.2014
Spośród prezydentów dziewięciu dużych polskich miast, których najnowsze oświadczenia majątkowe...
PAP
06.05.2014
Samorząd terytorialny
Katowicka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa Krajowego Związku...
PAP
06.05.2014
Samorząd terytorialny
Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nie wymaga uzyskania...
Anna Stańczuk
06.05.2014
Zamówienia publiczne
Wdrażaniem nowatorskiej metody leczenia nowotworów mają zająć się tworzone w Poznaniu: Instytut i...
PAP
05.05.2014
Apel o działania na rzecz zachowania i promocji regionalnych dialektów oraz gwar w woj. śląskim...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Czy możliwe jest utworzenie klasy sportowej w gimnazjum, które posiada swój rejon?
Krzysztof Lodziński
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Wniosek o uchylenie uchwały rady miasta w sprawie referendum dotyczącego m.in. zimowych igrzysk...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych planuje organizację konferencji i seminariów adresowanych do uczestników...
Anna Stańczuk
05.05.2014
Zamówienia publiczne
Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman złożyło najtańszą ofertę, wartą 476,34 mln zł brutto, na...
Inny
05.05.2014
Zamówienia publiczne
Wykonawcą budowy, wdrożenia i dostosowania systemu e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim...
Bartłomiej Kardas
05.05.2014
Zamówienia publiczne

Ruszyła III edycja Konkursu 3P

Zamówienia publiczne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć...
Anna Stańczuk
05.05.2014
Zamówienia publiczne
Do 5 maja osoby niepełnosprawne mają czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego. Zamiar...
Karol Kozłowski
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Przetarg na wykonawcę wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zostanie ogłoszony...
PAP
05.05.2014
Zamówienia publiczne
Już tylko do 5 czerwca 2014 roku Polska ma czas na dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy PE...
Inny
05.05.2014
Ponad 6,2 mln zł przeznaczył zarząd województwa na podniesienie jakości świadczonych usług...
PAP
05.05.2014
Finanse samorządów
We wrześniu rząd przyjmie Krajową Politykę Miejską, która ma m.in. okiełznać żywiołową...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Grę miejską, połączoną ze zwiedzaniem obiektów zrealizowanych w Kielcach przy udziale środków Unii...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Urząd Miasta Opola wydał zbiór bajek napisanych przez mieszkańców dzieci i dorosłych. Książeczka, w...
PAP
05.05.2014
Konstrukcja dachu stadionu miejskiego w Białymstoku powinna być w trybie pilnym poddana...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny
Polscy imigranci w Londynie znacznie mniej interesują się wyborami do Parlamentu Europejskiego niż...
PAP
05.05.2014
Samorząd terytorialny