Zainteresowanie szkoleniami odbywanymi za pomocą platformy skłoniło MSWiA do przedłużenia jej funkcjonowania aż do 30 września 2011 r. Dzięki temu osoby, które zaczynają pracę w samorządzie terytorialnym mogą odbyć szkolenia z zakresu służby przygotowawczej w urzędzie, zamiast jak dotychczas na kursie poza miejscem pracy.

Do tej pory z takiej formy edukacji skorzystały już jednostki samorządu terytorialnego m.in. w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim.

Jak podkreśla MSWiA, w szkoleniach jest dobrowolne i bezpłatne. Nowo zatrudniony pracownik samorządowy może otrzymać na portalu rzetelną wiedzę m.in. o zasadach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Urzędnik sam decyduje ile czasu dziennie przeznaczy na naukę. Ma możliwość uczenia się w swoim miejscu pracy, a jego opiekun na bieżąco otrzymuje informacje o postępach pracownika.

Szkolenie kończy się egzaminem on-line, nad przebiegiem którego czuwa pracodawca uczestnika kursu. Zdany egzamin, złożony z pytań generowanych losowo przez komputer, upoważnia do otrzymania stosownego certyfikatu. Za zgodą przełożonego urzędnik może również pominąć kurs i podejść bezpośrednio do egzaminu.

Do tej pory za pomocą platformy dostępne jest dziewięć kursów z zakresu: postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, statusu prawnego pracowników samorządowych, ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, podstawowych zagadnień z prawa zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej, etyki i kultury urzędnika samorządowego, oprogramowania e-urzędu oraz instrukcji kancelaryjną w urzędzie.

Portal platformy e-learningu dostępny jest tu.

Źródło: www. mswia.gov.pl