Pierwszy tysiąc podpisów złożono już pod projektem ustawy o ochronie zwierząt. Autor zmian, Koalicja dla Zwierząt, chce zaostrzenia kar za zabicie zwierzęcia ze specjalnym okrucieństwem do trzech lat więzienia.

Dziś kara ta wynosi dwa lata. Zgodnie z projektem powinien zostać wprowadzony również zakaz stałego trzymania psów na łańcuchach i zakaz trzymania dzikich zwierząt w cyrkach. Zgodnie z projektem gminy mają opracowywać co roku program walki z bezdomnością zwierząt. Twórcy przepisów proponują również powołanie Krajowej Inspekcji ds. Zwierząt z wojewódzkimi oddziałami i inspektorami. Projekt Koalicji dla Zwierząt jest znacznie szerszy od projektu nowelizacji przygotowanej przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Wciąż na nowelizację przygotowaną przez wspomnianą organizację nie godzi się prezydium PO, gdyż artykuł wprowadzający zakaz strzelania do dzikich psów i kotów został oprotestowany przez Polski Związek Łowiecki.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 1 marca 2011 r.