Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller wręczył promesy, czyli zapewnienie dofinansowania w wysokości prawie 86,4 mln zł przedstawicielom 129 samorządów z Podkarpacia.

To już siódme województwo, które otrzymało w 2011 r. pieniądze z MSWiA na odbudowę m.in. dróg i mostów zniszczonych przez zeszłoroczną powódź. Przyznana w tym roku łączna kwota na usuwanie szkód w infrastrukturze komunalnej przekracza aktualnie 447,1 mln zł. W zeszłym roku resort spraw wewnętrznych i administracji w związku z powodzią uruchomił przeszło 2 mld 207 mln zł, w tym m.in. prawie 598,8 mln zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych, ponad 350,6 mln zł na naprawę wałów przeciwpowodziowych oraz niemal 688 mln zł właśnie na odbudowę infrastruktury samorządowej.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 1 marca 2011 r.