Drodzy Czytelnicy!

Na stronach Serwisu Samorządowego WKP prezentujemy pełne, aktualne teksty aktów prawnych niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W zakładce Akty prawne dla samorządu znajdą Państwo ustawy i rozporządzenia z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, ochrony środowiska, oświaty, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych i wielu innych sfer działania j.s.t. Akty te są udostępnione do pobrania i przeglądania za darmo.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą SIP LEX dla Samorządu Terytorialnego Plus . Publikacja jest kierowana do pracowników samorządowych - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw, sekretarzy, skarbników, radców prawnych oraz innych pracowników samorządowych, wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego.

Szczególną zawartość programu stanowi Serwis Samorządowy, a w nim następujące kategorie:
• zagadnienia z analizami zawierającymi komentarze praktyczne, akty prawne, tezy orzeczeń, pisma urzędowe, wzory pism i umów itd.;
• komentarze praktyczne, czyli autorskie publikacje omawiające zagadnienia prawne związane z tematyką serwisu; komentarze o tematyce samorządowej;
• monografie o tematyce samorządowej;
• czasopisma samorządowe: Samorząd Terytorialny oraz Finanse Komunalne.