Do 8 kwietnia 2011 r. można nadsyłać projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych. Nagrodzone zostaną trzy projekty, które najlepiej będą popularyzować zasady bezpiecznego zachowania podczas imprez. Promowane będą tak działania edukacyjne i propagujące sport jako formę spędzania wolnego czasu, jak i dążące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Gminy i powiaty, które zainteresowane są wzięciem udziału w konkursie, mogą nadsyłać zgłoszenia i projekty do 8 kwietnia 2011 r. na adres właściwych urzędów wojewódzkich. W pierwszym etapie zgłoszenia ocenione zostaną przez zespół wojewódzki, następnie dwa rekomendowane projektowane zostaną wysłane do MSWiA. Ostatecznie rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2011 r.

Zwycięskie gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio 50 tys. zł (za I miejsce), 30 tys. zł (za II miejsce) lub 20 tys. zł (za zajęcie II miejsca w konkursie). Środki te pozwolą zwycięzcom na sfinansowanie wyłonionych projektów.

Źródło i regulamin konkursu: www.mswia.gov.pl